CWDM dla sieci Metro

W praktyce oznacza to, że na 8 długościach fal w trzecim oknie można transmitować 16 niezależnych kanałów optycznych technologii CWDM bez wzajemnej interferencji sygnałów, a problemem kierunkowej interpretacji kanałów w łączu zajmują się specjalne sprzęgacze optyczne, instalowane po obydwu stronach włókna światłowodowego. Zaletą takiego rozwiązania jest przekaz sygnałów jedynie w trzecim oknie transmisyjnym o minimalnej tłumienności, dzięki czemu redukcja mocy optycznej po każdej stronie łącza nie przekracza 2 dB (1 dB na każdą stronę) i w związku z tym prawie nie wpływa na skracanie zasięgu.

Integracja technologii zwielokrotnienia

W celu zwiększenia liczby kanałów powyżej 16 (aż do 64) zaleca się łagodną migrację z technologii CWDM do DWDM według następującej zasady. Pojedynczy kanał CWDM zajmuje średnio szerokość 12 nm, lecz wybierając odpowiednie częstotliwości z zestawu zatwierdzonych przez ITU długości fal w trzecim oknie dla gęstego DWDM, można przesłać 8 kanałów DWDM w odstępie kanałowym 0,8 nm (100 GHz) - przez pojedynczy kanał optyczny CWDM.

Działanie sprzęgacza kierunkowego

Działanie sprzęgacza kierunkowego

Dzięki takiej koncepcji można rozbudować ośmiokanałowy system CWDM do 64 kanałów DWDM - bez stosowania wzmacniaczy EDFA - przez zastąpienie każdego pojedynczego kanału CWDM, ośmioma gęstymi kanałami DWDM. Powielania można dokonywać partiami po 8 kanałów, uzyskując docelowo taką liczbę kanałów optycznych, jaka jest potrzebna dla konkretnej infrastruktury optycznej w danym momencie.

Modularny CWDM w wydaniu Microsens

Firma Microsens zaoferowała w tym roku dostawcom optycznych sieci metropolitalnych 8-16-kanałowy multiplekser CWDM platformy xWDM MICROSENS, który zapewnia korzystanie z zalet zarówno technologii CWDM, jak i DWDM. System CWDM MICROSENS zaprojektowano z myślą o operatorach sieci miejskich, dostawcach Internetu i użytkownikach dużych sieci korporacyjnych, dla różnych topologii sieciowych. W wersji podstawowej system obsługuje 8 kanałów CWDM, ale jeśli jest konieczne zwiększenie pojemności sieci, każdy z kanałów CWDM można rozszerzyć do 8 gęstych kanałów DWDM. Oznacza to, że w najbardziej rozbudowanej wersji można uzyskać 64 kanały optyczne, prowadzone w jednym włóknie światłowodu.

Konfiguracja różnych topologii sieciowych

Konfiguracja różnych topologii sieciowych

Modułowa konstrukcja multipleksera pozwala również na alternatywne podwajanie liczby kanałów CWDM (do 16) na dwa sposoby: przez dodatkową i jednoczesną eksploatację drugiego okna transmisyjnego lub za pośrednictwem cechowanych kierunkowo sprzęgaczy optycznych. W wersji podstawowej system umożliwia transmisję danych w 8 kanałach z przepustowością 2,5 Gb/s w każdym kanale, przy czym transmisje są niezależne od używanych protokołów. System może obsługiwać wszystkie powszechnie stosowane protokoły, takie jak Fast Ethernet, ATM OC-3/OC-12/OC-48, Gigabit Ethernet, ESCON, FICON i Fibre Channel, na dystansie co najmniej 80 km.

Zintegrowany z produktem moduł zarządzający zapewnia nadzorowanie pracy multipleksera CWDM z użyciem protokołu SNMP (Simple Network Management Protocolo) oraz przeglądarki internetowej. Do alarmowania stanów awaryjnych multiplekser ma zainstalowane beznapięciowe styki przełączające, umożliwiające włączenie zewnętrznych systemów alarmowych: odrębnie do sygnalizacji zmian stanu systemu niemających charakteru krytycznego oraz oddzielnie do sygnalizowania błędów o znaczeniu krytycznym.


TOP 200