CTPartners wchodzi do Grupy Infovide-Matrix

Infovide-Matrix przejęła ponad 53% udziałów w CTPartners, firmie zajmującej się szkoleniami z zakresu zbioru najlepszych praktyk ITIL. Wartość transakcji to 3 mln zł.

Infovide-Matrix przejęła ponad 53% udziałów w CTPartners, firmie zajmującej się szkoleniami z zakresu zbioru najlepszych praktyk ITIL. Wartość transakcji to 3 mln zł.

CTPartners wchodzi do Grupy Infovide-Matrix

Bartosz Górczyński, prezes zarządu CTPartner

Akwizycja CTPartners jest finansowana środkami z publicznej emisji akcji Infovide-Matrix. "Zarządzanie usługami IT to ważny i perspektywiczny segment rynku, w którym - dzięki kompetencjom CTPartners - rozszerzamy portfolio usług Grupy" - mówi Marek Kobiałka, prezes Infovide-Matrix. "Nasz nowy partner ma zespoły kompetentne w zakresie wdrażania narzędzi do zarządzania IT. Współpraca z nami stwarza jednak dla Infovide-Matrix możliwość zwiększenia aktywności w zakresie doboru i wdrażania rozwiązań ITSM. My chcemy pozostać niezależni od konkretnych narzędzi, przygotowując jedynie ich wdrożenie u klienta" - mówi Bartosz Górczyński, prezes CTPartners.

Umowa Infovide-Matrix zakłada zwiększenie wartości transakcji do wysokości zysku netto wypracowanego przez CTPartners w 2007 r., o ile przekroczy on 600 tys. zł. Transakcja zakupu pozostałych 46,74% akcji może być przeprowadzona przez Infovide-Matrix w latach 2010-2011 i jest uzależniona od wielkości i wzrostu zysku netto CTPartners.

Argumentując decyzję o sprzedaży akcji Infovide-Matrix, Bartosz Górczyński stwierdza - "Oferta Infovide-Matrix daje nam szansę pracy w większej grupie konsultingowo-informatycznej. To także większe bezpieczeństwo dla nas. Przychodzi nam bowiem dziś konkurować z firmami takimi, jak HP czy IBM. Chcemy być dobrze przygotowani do tej konkurencji". Prezes CTPartners zapewnia także, że transakcja z Infovide-Matrix niczego nie zmieni w zakresie współpracy z Help Desk Institute. Firma wciąż będzie organizować konferencje związane z tą tematyką i konkurs Lider Wsparcia.

Jak podaje Infovide-Matrix, CTPartners w 2006 r. wydała ponad 50% z wszystkich 830 polskich certyfikatów ITIL. Działalność CTPartners obejmuje szkolenia (54%), doradztwo (19%), outsourcing (17%), a także organizację konferencji i seminariów oraz prowadzenie portalu i publikacje o tematyce ITIL (10%). Prognozowane przychody spółki w 2007 r. wyniosą 5,8 mln zł, a zysk netto 0,61 mln zł. Obecnie właścicielem 100% akcji CTPartners jest Bartosz Górczyński. Infovide-Matrix spodziewa się przychodów na poziomie 204 mln zł, a zysku netto w wysokości 16,1 mln zł.


TOP 200