CSS konsoliduje rynek

Computer Service Support nabył 100% udziałów w firmach AT REGE (wartość transakcji wyniosła 4 mln zł) i ArtCom (ok. 5,8 mln zł). Na lata 2005-2007 planowana jest akwizycja co najmniej trzech kolejnych spółek, na zakup których CSS przeznaczy ponad 30 mln zł.

Computer Service Support nabył 100% udziałów w firmach AT REGE (wartość transakcji wyniosła 4 mln zł) i ArtCom (ok. 5,8 mln zł). Na lata 2005-2007 planowana jest akwizycja co najmniej trzech kolejnych spółek, na zakup których CSS przeznaczy ponad 30 mln zł.

"Dzięki inwestycji w AT REGE CSS umocni swoją pozycję na rynku usług sprzętowych. Nie bez znaczenia jest też możliwość rozszerzenia grona klientów CSS o firmy z branży paliwowej, w której AT REGE ma grono stałych klientów. Inwestycja w ArtCom ma na celu wzmocnienie naszej obecności w obszarze usług bezpieczeństwa IT. Połączenie potencjału CSS i ArtCom umożliwi nam osiągnięcie statusu Symantec Enterprise Security Partner" - mówi Andrzej Woźniakowski, prezes zarządu Computer Service Support SA.

Ogłoszona jednocześnie strategia CSS zakłada w latach 2005-2007 stały wzrost przychodów ze sprzedaży usług na poziomie 26% rocznie i osiągnięcie w 2007 r. marży na poziomie operacyjnym w wysokości 11%. Znaczący wzrost przychodów firma planuje osiągnąć w obszarze usług wdrożeniowych, outsourcingu i bezpieczeństwa IT. Podstawowym źródłem przychodów pozostaną jednak usługi serwisowe (w 2007 r. ma to być 52%).


TOP 200