CSIOZ rozstrzygnął przetargi na 256 mln zł

Portal informacyjny dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (część 2 projektu P1) zrealizuje - za ok. 105 mln zł - HP Polska. Z kolei pomocniczą bazę rozszerzonych danych medycznych oraz systemy gromadzenia danych medycznych, obsługi rejestrów, weryfikacji i wspomagania rozliczeń (część 3) - za prawie 160 mln zł - konsorcjum Kamsoft i Asseco Poland.

HP Polska - otrzymując 88,29 punktów - wygrało z ofertą Sygnity (72 pkt.) przetarg na drugą część Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Sygnity (70,36 pkt.) przegrało także z konsorcjum Kamsoft i Asseco Poland, których oferta na trzeci element P1 otrzymała 73 punkty. W poniedziałek (30 stycznia) ma zaś zostać ogłoszony wybór wykonawcy czwartego elementu platformy P1 - hurtowni danych i systemu wykrywania nadużyć. Wartość tego projektu to ok. 71 mln zł. Na pewno w przetargu na tę część bierze udział konsorcjum firm SAS Institute i CompuGroup Medical Polska (dawniej UHC).

Użytkownicy platformy P1
  • 1 płatnik
  • 2900 podmiotów administracji publicznej
  • 11 700 aptek
  • 85 500 usługodawców, jednostek opieki zdrowotnej
  • 343 400 pracowników, tzw. personelu medycznego
  • 38 100 000 usługobiorców, mieszkańców Polski
Na początku stycznia wybrano zaś ofertę Unizeto Technologies (otrzymała 100 punktów) na stworzenie za 18 mln zł Szyny Usług i Systemu Administracji platformy P1. Konkurencyjne oferty złożyły Max Elektronik (67,79 pkt.) i iMed24 (oferta odrzucona). "Unizeto nie mogło już brać udziału w postępowaniu na pozostałe trzy części platformy P1. Ma to zapewnić, że platforma ta będzie budowana przez co najmniej dwie firmy i zachowane zostaną zasady konkurencyjności i otwartość rozwiązania" - mówią przedstawiciele CSIOZ.

Jak zapewniają przedstawiciele CSIOZ, umowy z dostawcami wszystkich czterech elementów platformy P1 mają zostać podpisane do końca marca 2011 r.

Dotychczasowa historia projektów CSIOZ

Przypomnijmy, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest instytucją odpowiedzialną za informatyzację służby zdrowia i wdrażanie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Centrum powstało 1 sierpnia 2000 r. zarządzeniem Ministra Zdrowia. Centrum buduje dwie platformy: Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) oraz Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych (P2). Pierwsza ma powstać do września 2014 r., druga do końca grudnia 2012 r.

Koszty projektów w CSIOZ:
  • Platforma P1 - 712,64 mln zł (w tym środki UE 575,31 mln zł) - do rozliczenia przekazano obecnie 20 wniosków na kwotę 77,4 mln zł
  • Platforma P2 - 53,26 mln zł (43,15 mln zł) - do rozliczenia złożono 17 wniosków, na kwotę 6,6 mln zł
W przypadku platformy P2 podpisano już umowę na 8,5 mln zł z konsorcjum firm Rodan Systems i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na stworzenie Platformy Wymiany Dokumentów. Drugi element P2, system służący do administrowania platformą, ma stworzyć Pentacomp Systemy Informatyczne. Wartość umowy sięgnie ok. 6 mln zł. Dla obu projektów terminy są takie same. Gotowe rozwiązania mają zostać stworzone do połowy lipca br. Ich uruchomienie produkcyjne planowane jest zaś na 1 listopada br.

Dużo większym projektem jest platforma P1. Jak dotąd powstały prototypy systemu statystyki (zrealizowany przez Comarch), Internetowego Konta Pacjenta (Unizeto Technologies) i e-Recepty (HP Polska). Zakończono również prace analityczne. Przeprowadziły je firmy Ernst & Young, Deloitte, CA Consulting, Trusted Information Consulting i Infovide. Zakupiono też część niezbędnej infrastruktury (łączy koszt jej wdrożenia to ok. 100 mln zł). Realizowane są także warsztaty zmierzające do uzgodnienia interfejsów komunikacyjnych P1 z zewnętrznymi systemami IT oraz prowadzone są prace z usługodawcami nad rozwojem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Harmonogram wdrożenia platformy P1

Uruchamianie poszczególnych elementów platformy P1 planowane jest w trzech etapach.

Do połowy 2013 r. gotowe mają być funkcjonalności takie, jak: e-Recepty; e-Skierowania i e-Zwolnienia; osobista dokumentacja medyczna (od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja medyczną będzie musiała być prowadzona w postaci elektronicznej); podstawowe słowniki i rejestry (w tym Centralny Wykaz Usługobiorców); portal, platforma dostępowa i publikacyjna; aplikacje dla usługodawców; wsparcie refundacji leków oraz szyna usług i administracja aplikacjami.

Z kolei na przełomie lat 2013 i 2014 dostępne będą główne funkcje pozwalające na obsługę świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym i zamkniętym, w tym: Internetowe Konto Pacjenta (dostęp do dokumentacji, np. dla lekarza, będzie następował wyłącznie za zgodą pacjenta), Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych, aplikacje dla płatników oraz moduł wspomagania rozliczania usług.

Na połowę roku 2014 planowane jest zaś uzyskanie pełnej zakładanej funkcjonalności Platformy P1, czyli zakończenie prac nad hurtownią danych i systemu wykrywania nadużyć.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200