CSBI współdziała z Politechniką Warszawską

W kwietniu br. Wydział Mechaniki, Technologii i Automatyki Politechniki Warszawskiej podpisał porozumienie o współpracy z brytyjsko-polską spółką Computer Systems for Business International Ltd - integratorem systemów komputerowych, która ma swoją siedzibę w Warszawie.

W kwietniu br. Wydział Mechaniki, Technologii i Automatyki Politechniki Warszawskiej podpisał porozumienie o współpracy z brytyjsko-polską spółką Computer Systems for Business International Ltd - integratorem systemów komputerowych, która ma swoją siedzibę w Warszawie.

Firma CSBI udostępni nieodpłatnie dla celów dydaktycznych Politechnice Warszawskiej działający w 300 brytyjskich przedsiębiorstwach i zaadaptowany do warunków polskich zintegrowany przemysłowy system komputerowy o nazwie TIMS oraz najnowocześniejsze narzędzia do tworzenia użytkowych systemów komputerowych - język programowania czwartej generacji wraz z systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych PROGRESS. Specjaliści CSBI przeprowadzą na Politechnice Warszawskiej seminaria, które zapoznają kadrę dydaktyczną oraz studentów wyższych lat studiów, zwłaszcza działającego przy Wydz. MTA Instytutu Organizacji i Zarządzania, z obydwoma narzędziami. Pracownicy naukowo-dydaktyczni PW wprowadzą udostępnione uczelni narzędzia do programu dydaktycznego oraz będą przekazywać CSBI uwagi i opinie o zastosowaniu ich w praktyce Politechniki Warszawskiej. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, corocznie będą ustalane plany współpracy na dany rok.


TOP 200