CRM w LektorKlett

LektorKlett, wydawca podręczników i słowników oraz literatury fachowej i materiałów dydaktycznych wdrożył system CRM firmy Update.

Proces wdrożenia podstawowej wersji systemu Update CRM trwał 5 miesięcy w trakcie, którego przeprowadzono analizę wymagań, wypracowano docelowe procesy biznesowe i zbudowano prototyp aplikacji. Przeprowadzono również testy i szkolenia. W marketingu system pozwolił na utworzenie centralnej bazy wiedzy o klientach, planowanie i realizację kampanii marketingowych oraz zapewnił dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem. Rozwiązanie zapewnia również planowanie i raportowanie pracy Przedstawicieli Oświatowych oraz obsługę sprzedaży. Architekturę informatyczną LektorKlett tworzy kilka różnorodnych systemów IT, takich jak: system CMS KLETT.PL, system ERP MACROLOGIC oraz rozwiązania SAP. Pierwszym kryterium wyboru była dla nas możliwość pełnej integracji z istniejącymi aplikacjami. Z czasem system zostanie rozszerzony na pozostałe oddziały Grupy LektorKlett.

Zobacz również:


TOP 200