CMO – łącznik między organizacją a klientem

Nowoczesne technologie sprawiły, że działania marketingowe muszą być oparte na nowoczesnych platformach i modelach – to główne wnioski z badania firm Microsoft, IAB Polska i Infotarget.

CMO – łącznik między organizacją a klientem

Foto:unsplash

Badania firm Microsoft, IAB Polska i Infotarget wykazały zmiany, jakie zachodzą w marketingu spowodowane wpływem nowoczesnych technologii. W ankiecie „Wyzwania CMO 2014. Dokąd zmierza marketing?”, przeprowadzonej w br., wzięło udział 91 szefów marketingu.

Okazuje się, że połowa szefów marketingu spodziewa się wzrostu swojej roli w firmie w ciągu trzech lat, co będzie wymagało od nich nowych kompetencji. Sprzyja temu fakt, że choć zarządy wywierają presję na dział dotyczącą wzrostu sprzedaży i często brakuje środków, rozumieją zmiany, jakie dokonują się w marketingu – tak odpowiedziało 75% ankietowanych CMO. Zdaniem 83% marketing w ich organizacji jest włączany w proces planowania strategicznego.

Wyzwania CMO

Wśród głównych celów przewidzianych do realizacji w 2014 r. CMO wymieniają wzrost sprzedaży (70%) i pozyskanie nowych klientów (49%). Aby to osiągnąć, CMO musi opanować obszar Customer Experience – tak podaje 82% ankietowanych. Inne ważne umiejętności dotyczą takich obszarów, jak: marketing mobilny (ok. 75% wskazań), analityka marketingowa (65%), social media i content marketing (po 57%).

W najbliższych latach większy nacisk będzie położony na wykorzystanie narzędzi i budowanie procesów do pomiaru oraz zwiększania efektywności kampanii, dlatego też na znaczeniu zyskają: analityka marketingowa (tak stwierdza 78% CMO), zarządzanie innowacją (64%), content marketing (66%) i wielokanałowość (62%).

A jaką rolę będzie miał do odegrania CMO w świecie zdominowanym przez technologie cyfrowe? Jak stwierdza Przemysław Szuder, dyrektor działu Marketing & Operations w polskim oddziale Microsoft: „CMO staje się liderem, który musi przeprowadzić firmę przez zmianę. Musi być łącznikiem między organizacją a klientami funkcjonującymi według reguł mobilnego, cyfrowego świata”.


TOP 200