CMO + CIO = ?

Możliwości współpracy pomiędzy działami IT i marketingu - to temat październikowego spotkania Klubu CIO. Czy istnieje optymalny model relacji CIO i CMO?

Co gryzie CMO?

64% szefów marketingu twierdzi, że wprowadzanie nowych rozwiązań marketingowych to wyzwanie;

46% CMO uważa, że marketing nie jest obszarem traktowanym przez CIO priorytetowo;

44% CMO uważa, że ma za mały budżet w stosunku do planów rozwoju swojego obszaru;

Co gryzie CIO?

30% CIO twierdzi, że brak im czasu i środków, aby wspierać marketing;

39% CIO twierdzi, że marketing omija ich i bezpośrednio współpracuje z dostawcami technologii;

31% CIO uważa, że CMO wstrzymują postęp zawłaszczając projekty i izolując IT od procesu wyboru rozwiązań, strategii i wdrożeń.

Źródło: Accenture

Współpraca obu tych sfer wydaje się od pewnego czasu naturalnym i oczekiwanym zjawiskiem. Z punktu widzenia IT jest ono w stanie dostarczyć rozwiązania coraz doskonalsze w akwizycji i przetwarzaniu danych. Coraz precyzyjniej można zadawać pytania, a zarazem koszty dotarcia do tych danych, koszty ich przechowywania relatywnie maleją. Jest też inny, ważny aspekt sprawy: błyskawiczny rozwój wirtualnego "społecznościowego" świata, do którego można dołączyć przez aplikacje dla użytkowników końcowych. Trzeba jednak wiedzieć, w jaki sposób dobrze zarządzać tym zjawiskiem, jakie technologiczne i organizacyjne zaplecze musi za tym stać.

W obu wypadkach depozytariuszem know-how i wiedzy o dobrych praktykach jest IT, które reprezentuje coraz płynniej komunikujący się z biznesem CIO. W naturalny sposób najbardziej wiedzą tą zainteresowany jest CMO, którego dział wypracować ma niebanalne, skuteczne formy docierania do klientów organizacji.

Wzajemne relacje, oczekiwania CMO względem CIO i na odwrót różnią się zależnie od branży, w której działa firma. Można się jednak pokusić o ustalenie standardowego modelu efektywnej komunikacji i współpracy obu stron. Posłuży temu dyskusja, do której zaprosiliśmy przedstawicieli obszaru marketingu. Posłużą zebrane komentarze CMO i CIO różnych firm, które opublikujemy w listopadowym wydaniu CIO. Teraz jednak warto zastanowić się jeszcze dokładniej nad kontekstem tej dyskusji. W znakomity sposób tło nakreśla badanie opublikowane przez CMO Council firmy , "Driving Revenue through Customer Relevance. Aligning the CMO and CIO to Achieve Agile Intelligent Marketing".

Co gryzie CMO?

Ankieta przeprowadzona wśród uczestników CMO Council (badanie globalne, ale pod względem geograficznym z wyraźną przewagą respondentów - CIO i CMO - północnoamerykańskich) na temat obecnych priorytetów szefa marketingu przyniosła w czołówce odpowiedzi kwestie "klientocentryczności" oraz "biegłości technologicznej". Dla blisko połowy ankietowanych marketingowców najważniejszym projektem była dygitalizacja - platform, programów marketingowych.


TOP 200