CMGI nawiązała współpracę z Sunem i Novellem

CMGI, amerykańska spółka inwestująca w branżę internetową, będzie współpracować z Sun Microsystems i Novellem przy tworzeniu globalnej sieci internetowej, przeznaczonej do świadczenia usług i serwowan...

CMGI, amerykańska spółka inwestująca w branżę internetową, będzie współpracować z Sun Microsystems i Novellem przy tworzeniu globalnej sieci internetowej, przeznaczonej do świadczenia usług i serwowania aplikacji.

Spółka joint venture - powstała w efekcie porozumienia - będzie nosić nazwę CMGion. Jej głównym zadaniem ma być budowa na świecie , dostarczających usługi za pośrednictwem sieci. Właścicielem nowej spółki będzie CMGI, natomiast Sun i Novell otrzymają po 8% jej udziałów.

CMGion zamierza uruchomić sieć tzw. nowej generacji, określaną mianem Internet Operating Network (ION). Jej konstrukcja ma umożliwić dostarczanie za pomocą jednolitej infrastruktury profilowanych usług sieciowych na poziomie globalnym. Kilkadziesiąt centrów danych będzie oferowało usługi serwowania usług WWW, aplikacji i buforowania danych.

Za dostawę sprzętu i komponentów systemu operacyjnego będzie odpowiedzialny Sun, Novell natomiast ma zapewnić platformę programową. Wkład finansowy każdej ze stron wyniesie ok. 20 mln USD.


TOP 200