CL wdroży system Profile w Invest Banku

Spółka zawarła umowę na wdrożenie scentralizowanego systemu firmy Sanchez wraz z modułem księgi głównej banku, opartym na Oracle Financials. Wartość kontraktu przekracza 21 mln zł.

ComputerLand wdroży w Invest Banku scentralizowany system informatyczny Profile firmy Sanchez wraz z dodatkowym modułem, opracowanym przez polską spółkę. CL wdroży także moduł księgi głównej banku, oparty na Oracle Financials. Projekt będzie realizowany w 2002 i 2003 r.

Zawarte między stronami umowy opiewają na kwotę 21,5 mln zł. Zarząd ComputerLandu utrzymuje, że spółka posiada najliczniejszy zespół konsultantów platformy Profile w Europie. CL realizował już wdrożenie tego systemu w Kredyt Banku, BPH i PBK. System działa także w Inteligo.

Zobacz również: