CL umówiony z HP

ComputerLand i HP podpisały umowę dotyczącą współpracy przy wdrożeniu systemu bankowego Profile w Lukas Banku. Jej wartość wynosi 15 mln zł.

Porozumienie dotyczy udziału ComputerLandu w projekcie jako podwykonawcy. HP jest głównym wykonawcą systemu na mocy umowy jaką spółka zawarła z Lukas Bankiem w październiku br. Do zadań CL będzie należało dostarczenie systemu Profile, wdrożenie oprogramowania Oracle Financials w obszarze księgowości banku oraz migracja danych z obecnego systemu banku (defBank) do systemu Profile. Ponadto ComputerLand wdroży w banku autorską aplikację SPID, obsługującą funkcję sprawozdawczości obligatoryjnej.

CL w ramach odrębnej umowy świadczyć będzie na rzecz banku usługi serwisowe przez okres 5 lat.

Zobacz również:


TOP 200