CL kończy udział w budowie IACS

HP i ComputerLand zawarły porozumienie w sprawie zakończenia współpracy w ramach budowy systemu IACS. Umowa jest następstwem wyłączenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części kontraktu obejmującej m.in. prace realizowane przez ComputerLand SA.

HP i ComputerLand zawarły porozumienie w sprawie zakończenia współpracy w ramach budowy systemu IACS. Firmy dokonały rozliczenia wykonanych już przez CL prac. Zakończenie współpracy wynika z wyłączenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części prac realizowanych przez ComputerLand SA.

Jednocześnie Hewlett-Packard i ComputerLand poinformowały o zawarciu ramowej umowy dotyczącej współpracy przy realizacji innych projektów informatycznych.

Zobacz również: