CL dłużej z J.W. Construction

ComputerLand podpisał z deweloperem umowę na świadczenie usług outsourcingowych. W ciągu najbliższych trzech lat jej wartość wyniesie 3,5 mln zł. Nowy kontrakt rozszerza zawartą wcześniej umowę o wartości 5 mln zł.

Na mocy postanowień poprzedniej umowy ComputerLand rozpoczął wdrażanie w J.W. Construction systemu mySAP w zakresie finansów, kontrolingu, wsparcia sprzedaży i produkcji oraz contact center z funkcjonalnością firmy Pivotal. Na podstawie kolejnej umowy, CL udostępni w swoim centrum outsurcingowym Web Inn infrastrukturę teleinformatyczną do obsługi systemów ERP i CRM implementowanych w firmie budowlanej.

W IV kw. 2003 r. skonsolidowane przychody ComputerLandu wyniosły 195,8 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. Zysk netto spółki wyniósł blisko 6 mln zł, wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej.

Zobacz również:


TOP 200