CIO w prywatnych chmurach

Większość organizacji planuje strategię wykorzystania przetwarzania danych w chmurze albo podobne usługi wykorzystuje w praktyce. Czym jest prywatna chmura dla CIO?

Czytaj też:

CIO w prywatnych chmurach

Większość organizacji planuje strategię wykorzystania przetwarzania danych w chmurze albo podobne usługi wykorzystuje w praktyce. Czym jest prywatna chmura dla CIO?

Cloud computing - szansa, czy zagrożenie dla CIO?

Większość osób odpowiedzialnych za korporacyjne środowiska IT jest świadoma potencjalnych korzyści biznesowych wynikających z zastosowania rozwiązań oferowanych w modelu usługowym. W miarę wzrostu liczby wykorzystanych aplikacji dostarczanych w formie usługi rosną jednak obawy przed utratą kontroli nad środowiskiem IT.

IEEE podejmuje prace nad standardami cloud computing

Organizacja IEEE podejmuje pierwsze kroki zmierzające do uporządkowania sytuacji panującej w obszarze chmur obliczeniowych i inicjuje w ramach nowego przedsięwzięcia Cloud Computing Initiative dwa projekty, które powinny pomóc rozwiązywać problemy związane z brakiem zgodności takich środowisk IT.

Cloud computing w dojrzałej administracji - na początek komunikacja

Wdrażanie rozwiązań opartych na modelu chmury można zacząć w polskiej administracji od platform wideokonferencyjnych i narzędzi pracy grupowej.

Koniec oprogramowania jakie znamy

Z Jackiem Murawskim, dyrektorem generalnym Microsoft Polska rozmawiamy o strategii polskiego oddziału w zakresie sprzedaży rozwiązań cloud computing, planach rozwoju tych usług i nowej ofercie aplikacji oferowanych w chmurze.

Jak będzie wyglądał Office 365, czyli biuro Microsoftu w chmurze

Nowy pakiet Microsoftu jest obecnie w fazie testów beta, ale jeszcze przed wakacjami ma się znaleźć w sprzedaży. Wczoraj (17 kwietnia) Microsoft udostępnił publicznie wersję beta Office 365.

Większość szefów IT potrafi zdefiniować chmurę, niektórzy już wdrożyli podobne usługi, inni z kolei mają strategię, która wiąże się z wykorzystaniem w przyszłości. Otwartym pytaniem pozostaje zagadnienie wykorzystania prywatnej chmury w firmie, a także konsekwencji wyboru strategii działania. Należy przy tym pamiętać, że żadna organizacja nie wprowadzi natychmiast kompletnego środowiska chmury prywatnej w produkcyjnym środowisku aplikacji core business. Oto przyczyny:

1) Jednym z zadań CIO jest organizacja wspierania przez IT procesów biznesowych, zatem osoba z taką odpowiedzialnością niekoniecznie chce zmieniać coś, co już jest i dobrze działa. Każda zmiana niesie z sobą potencjalne ryzyko przerwy w pracy lub nieudanego wdrożenia. Zatem po co wprowadzać coś nowego do rozwiązań, które działają? Oczywiście, nie oznacza to, że firma nie wdroży wirtualizacji, która przynosi korzyści biznesowe. jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do wprowadzenia cloud computing w firmie.

Zobacz również:

2) Większość istniejących aplikacji nie osiągnie korzyści z umieszczenia w chmurze. Aplikacje, które są zazwyczaj pisane przy założeniu statycznej topologii i administracji, nie wykorzystają w pełni elastyczności i automatyzacji związanej z działaniem w środowisku cloud computing. Przeniesienie takich aplikacji do chmury nie przynosi radykalnych zmian, gdyż nie są one do tego środowiska dostosowane.

3) Cloud computing jest kosztowną inwestycją i może powodować problemy w organizacjach IT. Mimo powszechnej znajomości problemów, ciągle spotyka się firmy, które nie doszacowują kosztów związanych z migracją.

Cloud computing wdrożone w dzisiejszym środowisku produkcyjnych aplikacji nie przynosi zatem radykalnych korzyści i może powodować problemy z utrzymaniem. Wyjaśnia to niechęć w produkcyjnych środowiskach i kierowanie inicjatyw związanych z chmurą w stronę obsługi deweloperów.

Zwinne tworzenie, statyczna eksploatacja

W tym scenariuszu inżynierowie tworzący oprogramowanie i zapewniający jakość korzystają z prywatnej chmury do tworzenia aplikacji, ale gdy aplikacja przechodzi do działania produkcyjnego, jest eksploatowana w tradycyjny sposób. Jeśli w przedsiębiorstwie odsetek aplikacji wymagających elastyczności jest raczej niski, model ten można z powodzeniem przyjąć, gdyż większość nowo utworzonych aplikacji może być eksploatowana i zarządzana w statyczny sposób.


TOP 200