CIO trzyma się dłużej

Według Meta Group przeciętny amerykański CIO pozostaje obecnie w swoim miejscu pracy, na sprawowanym stanowisku, od 3,5 roku.

Jest kilka powodów, dla których CIO pozostają na swoich stanowiskach dłużej niż inni menedżerowie zarządzający. Przede wszystkim, to część strategii stabilizowania składu osób zarządzających firmą, którą uprawia w czasach słabej gospodarki wielu CEO. Z drugiej strony "skoczność" menedżerów-jumperów naturalnie zanika w ciężkich czasach. Mniej jest rozstań wynikających z otrzymania lepszej propozycji niż np. w czasach boomu dotcomowego.

Ponadto, w opinii ankietowanych szefów informatyki, dyrektor zarządzający i dyrektor finansowy w ich organizacjach stali się bardziej oszczędni w sprawach technologii i coraz częściej uznają wagę, jaką dla realizacji strategii długoterminowej ma pozostawienie szefowi IT dość czasu na poznanie technologii pracujących w firmie. Zapobiega to nagłym zwrotom w strategii i mnożeniu celów, jakie towarzyszą zmianom personalnym w dziale IT.

Zobacz również:

"Osiadanie" CIO w jednej organizacji wynika także często ze specyfiki danej branży. W poprzednich latach w wielu firmach wytwórczych nie powiodły się implementacje, np. systemu ERP; co skutkowało zwolnieniem CIO. Obecnie niepowodzeń takich jest mniej - choćby z tego powodu, że zdecydowana większość firm ma już za sobą podstawowe, najważniejsze wdrożenia.

Z kolei sami CIO również rozwinęli swoje zdolności kierowania działem. Jednym z czynników wymuszających te postępy była - co podkreślano - presja cięcia kosztów, wyrażana bezpośrednio przez zwierzchników.


TOP 200