CIO spojrzenie na cloud computing

Cloud computing to nowe otwarcie dla IT

Pozostaje wreszcie kwestia, na ile i w jaki sposób upowszechnienie chmury obliczeniowej zakończy historię IT, jaką znamy. W ocenie uczestniczących w dyskusji, dział IT może stać się w firmie cennym brokerem informacji dotyczących technologii i modeli takich jak cloud computing - dopasowywać potrzeby biznesu do poszczególnych wariantów usług informatycznych oferowanych przez zewnętrznych usługodawców. Wzmocni swoje kompetencje z pogranicza biznesu i technologii, tym samym zyskując niebagatelny wpływ na ekonomiczny bilans firmy.

Miejsce rozwiązań typu cloud computing jest określone zatem w znacznej mierze stopniem rozwoju, dojrzałości, a zarazem historią firm od strony informatycznej. Jak wspomniano, w firmie rozpoczynającej działalność nie ma problemów z dostarczeniem oferty; w przypadku pozostałych firm ścieżka konsolidacja - wirtualizacja-cloud computing - wydaje się naturalną drogą dochodzenia do korzystania z tego typu rozwiązań.

Komentarz

W Microsoft wierzymy, że cloud computing jest odpowiedzią na wyzwania naszych czasów i bardzo istotną zmianą, jaka dokonuje się w branży IT i oddziałuje na cały biznes. Kryzys gospodarczy wymusił na firmach poszukiwanie źródeł oszczędności i poprawę efektywności swojej działalności. Przetwarzanie w chmurze doskonale wpisuje się w tę potrzebę, bowiem daje znacznie większą elastyczność. Model przetwarzania w chmurze zmienia sposób dostarczania, ale też finansowania IT. Istotnie wspiera też mobilność pracowników, zapewnia im dostęp do potrzebnych danych bez względu na lokalizację i urządzenie, a to ma przecież niebagatelne znaczenie dla efektywności pracy organizacji.

Dzięki niezwykłej elastyczności w ciągu zaledwie kilku godzin organizacja może powiększyć albo pomniejszyć swoją infrastrukturę, płacąc tylko za to, z czego naprawdę korzysta.

Co ważne, cloud computing demokratyzuje IT i pozwala nawet małym firmom korzystać z zaawansowanych rozwiązań wcześniej dostępnych jedynie dla dużych graczy. Wielu odbiorców jest już w trakcie wdrażania bądź rozważa aspekty, kiedy i w jaki sposób zaimplementować rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej.

Warto zwrócić uwagę, że dostawcy rozwiązań w chmurze obliczeniowej ponoszą olbrzymie inwestycje na ten cel. Microsoft, który rocznie inwestuje w R&D blisko 10 mld USD, a obecnie około 70% tej kwoty dedykowane jest na działania związane z chmurą, zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa dla swoich klientów. Wydaje się, że kwesta bezpieczeństwa i obawy związane z utratą fizycznej kontroli nad danymi mają raczej charakter percepcyjny niż realny. Można postawić pytanie, czy bardziej chronione są dane przechowywane w niewielkiej w sumie serwerowni konkretnej firmy, czy też u wyspecjalizowanego vendora, który dysponuje olbrzymim zapleczem sprzętowym i wieloma mechanizmami kontroli i zabezpieczenia danych swoich klientów.

Jak wynika z analiz firmy Gartner (Cloud Forecast z czerwca 2010), światowy rynek usług cloud computing będzie rósł i do końca roku 2010 będzie wart 68.3 mld USD. Microsoft widzi w cloud computingu olbrzymi potencjał; zainwestował 12 mld USD w budowę nowych centrów danych, które zostaną wykorzystane do udostępniania aplikacji w modelu cloud. Tym bardziej cieszymy się, że w ocenie wspomnianej już firmy analitycznej Gartner jesteśmy liderem w obszrze cloud computing, oferując pełne spektrum rozwiązań i najbardziej kompleksową ofertę na wszystkich poziomach chmury, od infrastruktury, poprzez platformę aż do aplikacji.

Po zaledwie kilku miesiącach od wprowadzenia usług na rynek już 9 tys. klientów biznesowych i 500 instytucji publicznych na świecie korzysta z rozwiązań oferowanych przez Microsoft w chmurze. W Polsce mamy 30 komercyjnych klientów usługi Business Productivity Online Suite, a platformy Windows Azure w modelu cloud używa już 135 klientów.

Andrzej Horawa,dyrektor Działu Sprzedaży do Sektora Enterprise w polskim oddziale Microsoft


TOP 200