CIO: przywódca ds. pomnażania kapitału intelektualnego

Czy CIO powinien aspirować do tej roli, jakie środki mogą do do tego celu prowadzić i jak uzyskaną pozycję powinien spożytkować?

Pierwsze tegoroczne spotkanie Klubu CIO, które odbyło się 7 stycznia w Warszawie, poświęcone było kwestiom przywództwa i pomnażania kapitału intelektualnego. Kolejne wystąpienia miały pomóc nam przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób CIO może realizować swoją misję lidera biznesowego w organizacji. Czy powinien aspirować do tej roli, jakie środki mogą do do tego celu prowadzić i jak uzyskaną pozycję powinien spożytkować?

Wystąpienie pani dr Lidii Czarkowskiej, Dyrektor Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego, otwierające spotkanie, poświęcone było próbie określenia cech nowoczesnego przywódcy. Dr Lidia Czarkowska przekonywała, że można wyodrębnić zestaw cech przywódcy, który pozostaje uniwersalny na przestrzeni dziejów i wskroś organizacji. Charyzma przywódcy, który potrafi "przedstawić współpracownikom wizję świata, do którego chcieliby należeć" pozostaje cechą najważniejszą. Przywództwo łatwiej także przychodzi zdefiniować, kiedy można postawić w opozycji do "zwykłego" zarządcy lub bossa, którzy kierują się nie wizją ale taktyką. Jednocześnie, istnieje pewien wyjątkowy, charakterystyczny dla epoki albo kontekstu kulturowego, organizacyjnego odcień, posmak owego przywództwa. W obecnych czasach takim wyróżnikiem szczególnie istotnym może być warunek samowiedzy lidera. Samoświadomości własnych mocnych i słabych stron, nie tylko profesjonalnych, ale i psychologicznych, osobowościowych. I na tej podstawie komponowania zespołu współpracowników, planowania pracy, kreowania wizji. Wystąpienie było żywo przyjęte i kilkakrotnie przerywane pytaniami, szerzej dyskutowaliśmy na przykład wątek naturalnego przywódcy ("Niepielęgnowany, niekształtowany zestaw cech naturalnego przywódcy z podwórka, który w wieku kilku lat potrafi wszystkim narzucić swoją wolę, nie będzie w stanie się rozwinąć" - mówił Adam Tomkiewicz z Philips Polska), relacji przywódcy z podwładnymi ludźmi ("Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy powiązaniem ludzi z celami, pracą, zadaniem a powodzeniem przedsięwzięcia; uprawdopodobnienie sukcesu poprzez takie powiązanie, to zadanie przywódcy" - mówił Tomasz Mnich z Lukas Banku) oraz samoświadomości lidera.

Zobacz również:

Wiele osób czekało na wystąpienie pani Ewy Kastory, prezes Grupy training&consulting. Jeśli CIO powinien być przywódcą - ew. prezesem - to jak skomponować dla niego strategiczną grę menedżerską? Czy można traktować to jako narzędzie rozwoju cech przywódczych, doskonalenie ich? Zdaniem Ewy Kastory, gry dla menedżerów stanowić mogą przede wszystkim poszerzenie pola doświadczeń. "W ciągu całego życia, w całej zawodowej karierze, można najwyżej kilka razy, a bywa, że najwyżej raz uczestniczyć w grze o najwyższą stawkę. Takiej, kiedy negocjacje, decyzje, mobilizacja i charyzma decydują o losach wielkich firm, sektorów czy nawet całej gospodarki. Trzeba być do takiej rozgrywki gotowym a rozegranie na wiele sposobów, w laboratoryjnych warunkach rozgrywki, która już się dokonała, z zachowaniem maksymalnej liczby czynników wpływających na zwiększenie albo zmniejszenie możliwości działania dobrze się do tego przyczynia. Obserwujemy, że zwiększa poczucie pewności siebie i swoich decyzji, zwiększa znakomicie elastyczność w myśleniu i działaniu, doskonali więc przywódcę. Doświadczenie z takiego symulatora pozwala także w codziennych, nie tak ostatecznych rozgrywkach biznesowych" - mówiła Ewa Kastory.

Ostatnią, podsumowującą prezentację (sugestia - po co CIO miałby zostać prezesem / przywódcą: aby pomnażać kapitał intelektualny firmy!) przedstawił Bogusław Skuza, członek zarządu Intrum Justitia AB, dyrektor zarządzający na Europę Środkową i Wschodnią Intrum Justitia. Bogusław Skuza jest wieloletnim praktykiem koncepcji kapitału intelektualnego firmy, m.in. szereg lat pełnił funkcję prezesa polskiego oddziału Skandii, szwedzkiego ubezpieczyciela, który jest pionierem zastosowania pomiaru i pomnażania kapitału intelektualnego. Bogusław Skuza przytoczył tezę, że w centrum zagadnienia tworzenia i pomnażania kapitału intelektualnego firmy znajdują się kultura i wartości organizacji. Kapitał intelektualny, mierzony jako różnica pomiędzy kapitałem w księgach a wyceną rynkową wymaga kultury zaufania. Przejawia się ona i zarazem opiera na delegowaniu kompetencji przez przywódcę. "Wyzwaniem dla kultury wysokiego zaufania jest uzgodnienie i wdrożenie warunków dla realnego delegowania kompetencji" - zaznaczył Bogusław Skuza. Do wymiany kapitału intelektualnego w organizacji potrzebne jest działanie przywódcy, budującego relacje z podwładnymi. Zadanie trudne, zadanie dla prawdziwego lidera.

Partnerem strategicznym Klubu CIO jest Intel Polska, Partnerem merytorycznym Klubu CIO jest IBM Polska, a Sponsorem Klubu CIO - Oki Printing Solutions.


TOP 200