CIO - podręczna samoocena

Jakim CIO jesteś? Liderem biznesowym? Wspierasz innowacje? Jesteś ekspertem w sprawach operacyjnych? Zmierz się z pytaniami ankiety i ustal swój profil.

Jakim CIO jesteś? Liderem biznesowym? Wspierasz innowacje? Jesteś ekspertem w sprawach operacyjnych? Zmierz się z pytaniami ankiety i ustal swój profil.

1 Do kogo raportujesz?

A) do CEO (3 punkty);

B) do COO (3 punkty);

C) do CFO (4 punkty);

D) do innych menedżerów (0 punktów).

2 Czy jesteś członkiem biznesowych komitetów wykonawczych?

a) tak (6);

b) nie (4).

3 Czy pełniłeś funkcje poza IT?

a) w działalności biznesowo-operacyjnej/administracyjnej (3 punkty);

b) w marketingu/sprzedaży (2);

c) doradcze (4);

d) inne (0).

4 Jakie umiejętności są najważniejsze w pełnieniu Twojej roli w organizacji?

a) planowanie i myślenie strategiczne (2);

b) zdolność do wywierania wpływu (3);

c) umiejętności negocjacyjne (4);

d) zrozumienie procesów biznesowych i operacyjnych (1).

5 Jakie umiejętności są najmniej istotne w pełnieniu Twojej roli w organizacji?

a) umiejętności negocjacyjne (2);

b) planowanie i myślenie strategiczne (4);

c) zrozumienie trendów branżowych i strategii biznesowej (1);

d) rozległa wiedza o możliwościach technologii (3).

6 Jaka czynność pochłania najwięcej Twojego czasu?

a) interakcje z innymi CXO i kierownictwem biznesowym (1);

b) podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych (2);

c) zarządzanie kryzysami IT (4);

d) strategiczne planowanie biznesowe (3).

7 Jaka czynność pochłania najmniej Twojego czasu?

a) budżetowanie (2);

b) nauka technologii (1);

c) strategiczne planowanie biznesowe (4);

d) prowadzenie projektów (3).

Zobacz również:


TOP 200