CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Ponieważ w przyszłości zrównoważony rozwój powinien być kluczowym elementem każdej organizacji, rola CIO z pewnością ulegnie zmianie – przedstawiamy rozmowę na ten temat z przedstawicielami firm Daimler, Bayer i Siemens.

CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Fot. Thirdman, Pexels

Zrównoważony rozwój to nie do końca fortunne wyrażenie. Angielskie „sustainability" nie poprawia sytuacji. CIO zawsze uważali oba te określenia za hype – wiele mówienia i mało działania. Od 2014 roku głosują nad propozycjami tematów we wszystkich grupach roboczych na „CIOmove", gdzie w tytule pojawia się „zrównoważony". W 2021 roku nastąpił zwrot akcji:

Po raz pierwszy „zrównoważony rozwój" znalazł się na liście priorytetów producentów samochodów w Bawarii. CIO, dostawcy IT i studenci z Uniwersytetu Technicznego w Monachium przygotowali 45 tematów na coroczne spotkanie CIO przedsiębiorstw. W grupach roboczych znalazł się czas na 30 tematów. Wśród nich: "IT as a Sustainability Booster" Ralfa Blessmanna, Capgemini, który doradza firmom motoryzacyjnym. Jego temat trafił do porządku obrad ze średnią oceną 2,95.

Dla wyjaśnienia: na CIOmove wszyscy uczestnicy oceniają proponowane tematy w skali od 1 (nieciekawe, nie chcę dalej dyskutować) do 5 (interesujące, chcę dyskutować bardziej szczegółowo). 2,95 na początku brzmi bardzo przeciętnie, ale wielu CIO głosuje taktycznie. Dają 5 jeden raz, a poza tym tylko niskie wartości. Zwiększa to prawdopodobieństwo przypisania przez algorytm do preferowanej grupy roboczej. Dla porównania: najlepiej ocenianym tematem w tym roku było "Quantum Computing" ze średnią 3,42.

Zobacz również:

  • HPE w drodze do neutralności klimatycznej
  • Zmieniająca się rola CIO w kontekście zaostrzonych przepisów UE dotyczących zrównoważonego rozwoju

IT jako "wzmacniacz zrównoważonego rozwoju

To, że "IT jako stymulator zrównoważonego rozwoju" znalazło się w tym roku w czołówce, wynika być może również z faktu, że Jan Brecht, CIO Daimlera, od razu poruszył ten temat w swoim wykładzie otwierającym konferencję: Daimler chce, aby na zimnej północy Europy wysokowydajne systemy obliczeniowe były zasilane wyłącznie energią wiatru i wody. Pozostałe centra danych mają być tworzone w sposób bardziej efektywny przez partnera Infosys. A to, co IT nadal emituje w postaci CO2, zostanie skompensowane do 2025 r. dzięki certyfikatom redukcji emisji.

Jan Brecht, Hanna Hennig, dyrektor ds. informatyki w firmie Siemens, oraz Bijoy Sagar, dyrektor ds. informatyki w firmie Bayer, odpowiadają na pięć najważniejszych pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Pytania zadawała Katja Hartert, Partnerka w Odger Berndtson.

Czy firmy odgrywają ważną rolę w utrzymaniu naszej planety w stanie nadającym się do zamieszkania?

Jan Brecht, Daimler: Absolutnie. Zmiany klimatyczne zagrażają zarówno naszemu stylowi życia, jak i gospodarce światowej. Odegranie tej roli leży nie tylko w długoterminowym interesie finansowym przedsiębiorstw, ale firmy mają również etyczny obowiązek zapewnienia, że planeta pozostanie zdatna do zamieszkania.

Bijoy Sagar, Bayer: Ponieważ większość zasobów naszej planety jest wykorzystywana przez przedsiębiorstwa, wszystkie firmy mają do odegrania ważną rolę w pracy nad zrównoważonym rozwojem - zwłaszcza firmy międzynarodowe. Zostało to również uwzględnione w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Hanna Hennig, Siemens: Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w budowaniu zrównoważonej przyszłości naszego społeczeństwa. Od 174 lat firma Siemens kieruje się ideą przyczyniania się do tworzenia stabilnej i zrównoważonej przyszłości.

Czy uważasz, że Twoja pozycja odgrywa w tym jakąś rolę?

Jan Brecht: Moja rola polega na tym, aby nasza organizacja nigdy nie stała w miejscu i była zorientowana na przyszłość. Kluczem jest tu zrównoważony rozwój. Dyrektorzy ds. informatyki mogą kierować swoje organizacje w stronę bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych - w tym także rozwijać niezbędną do tego technologię. Wierzę również, że ważne jest, aby podtrzymywać te wartości poza naszymi firmami. Oznacza to, że partnerzy, z którymi chcemy współpracować, również mają na uwadze zrównoważony rozwój.

Bijoy Sagar: To jest sport zespołowy. Żaden pojedynczy gracz nie jest w stanie ochronić planety. Wszyscy gracze, w tym rząd, sektor prywatny, liderzy cyfrowi, mistrzowie zrównoważonego rozwoju i nasi klienci muszą się zjednoczyć. Musimy wdrażać rozwiązania, które nie tylko skutecznie chronią ekologię, ale także minimalizują wpływ ekonomiczny tych rozwiązań na byt i biznes klientów, którzy są od nas zależni.

CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bijoy Sagar, CIO, Bayer, fot. Fot: Bayer AG

Hanna Hennig: Tradycyjnie, głównym zadaniem CIO było zapewnienie infrastruktury technicznej w organizacji. Jednak w miarę jak IT przekształca branże na całym świecie, CIO zajmują znacznie bardziej strategiczne pozycje w firmie. Technologie cyfrowe mogą przyczynić się do tego, że produkcja stanie się bardziej wydajna i mniej zasobochłonna. Mogą one również umożliwić powszechną integrację energii odnawialnej, sprawić, że miasta będą bardziej przyjazne dla mieszkańców, zwiększyć wydajność transportu i znacząco poprawić opiekę zdrowotną.

Które spośród projektów, którymi zarządzasz, mają pozytywny wpływ na społeczne i środowiskowe oddziaływanie Twojej firmy?

Jan Brecht: Dzięki naszej nowej inicjatywie Green IT wprowadzamy pozytywne zmiany i łączymy kilka projektów informatycznych. Na przykład, jesteśmy w trakcie przebudowy naszego centrum danych, którego celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 do 2025 roku. Przenosimy nasze szybkie komputery do chłodniejszych krajów skandynawskich, gdzie będą one w 100 proc. zasilane energią ekologiczną lub neutralną pod względem emisji CO2, przy jednoczesnej drastycznej minimalizacji całkowitego zużycia energii.

Firma Daimler postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2039, a nasze systemy informatyczne odgrywają dużą rolę w realizacji tego celu. Innym przykładem Green IT jest nasza fabryka bez papieru, co znacznie zmniejsza ilość odpadów i zwiększa wydajność. Ponadto projekt Digital Twin wykorzystuje precyzyjne symulacje, aby zmniejszyć zależność od fizycznych pojazdów testowych, a nasz system Digital Workplace umożliwia coraz częstsze korzystanie z pracy zdalnej.

Bijoy Sagar: Bayer jest liderem na rynku Crop Science. Jest kilka projektów, w które zaangażowany jest mój zespół, dotyczących cyfrowego rolnictwa i zrównoważonego rozwoju. Nasz cel „Health for all, hunger for none” [zdrowie dla wszystkich, głód dla nikogo] jest ważnym czynnikiem motywującym do kierowania naszych wysiłków w tym kierunku. W branży farmaceutycznej oferujemy również rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, które pomagają zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne.

CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jan Brecht, CIO, Daimler, fot.David Ausserhofer

Hanna Hennig: Jedną z kwestii, która jest bardzo bliska mojemu sercu, jest edukacja. Angażujemy się w kilka inicjatyw, takich jak SiemensBewegtSchule, jesteśmy partnerem Hamburg Hacker School, wspieramy nauczycieli w szkoleniach z zakresu narzędzi współpracy. Pod koniec ubiegłego roku, w ramach serii VOICE e.V.'s CIO Update, wystosowaliśmy apel o zakup odnowionego sprzętu IT, aby wesprzeć dzieci w nauce na odległość. Jestem również bardzo dumna z naszego wieloletniego partnerstwa z największą w Europie firmą informatyczną typu non-profit "Arbeit für Menschen mit Behinderung gemeinnützige GmbH" (AfB). AfB pomogło nam wydłużyć cykl życia naszego sprzętu IT około 80 proc., co zmniejszyło emisję dwutlenku węgla nawet o 30 proc., a także stworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Kolejnym projektem jest wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej dla sprzętu IT. Pierwszym krokiem jest stworzenie przejrzystości w zakresie komponentów oferowanych przez naszych dostawców, aby ostatecznie osiągnąć całkowicie bezemisyjny łańcuch dostaw. Ponadto pracujemy nad warstwami sprawozdawczymi dla emisji dwutlenku węgla, które pomogą w wiarygodnym przedstawieniu naukowo obliczonego śladu węglowego produktów.

Na bardziej ogólnym poziomie zaczęliśmy optymalizować nasz własny portfel usług, takich jak samoobsługowe centra danych. Zgodnie z ogólną strategią firmy Siemens, chcemy do 2030 r. osiągnąć zerową eksploatację netto.

CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Hanna Henning, CIO, Siemens, fot. David Ausserhofer

Czy na tym tle widzicie zmieniającą się funkcję CIO?

Jan Brecht: Ponieważ w przyszłości zrównoważony rozwój powinien być kluczowym elementem każdej organizacji, rola CIO z pewnością ulegnie zmianie. Możemy pomóc naszym firmom odkryć ukryte możliwości zmniejszenia zużycia zasobów i energii oraz śledzić postępy w tym zakresie. Skupiając się bardziej na tego rodzaju danych, możemy nie tylko poprawić wynik finansowy, ale jednocześnie pomóc środowisku.

Bijoy Sagar: Tak. Nowa generacja dyrektorów ds. informatyki musi być skoncentrowana na biznesie i rozumieć wpływ strategii finansowej, zrównoważonego rozwoju i biznesowej na plany działania, aby móc pełnić rolę kluczowego doradcy strategicznego.

Hanna Hennig: Bez wątpienia. Jak wspomniano wcześniej, CIO coraz częściej stają się rzecznikami kwestii społecznych. Kiedy patrzę na naszą własną organizację, tego samego oczekują od nas moi pracownicy, partnerzy, klienci i inni interesariusze.

Jak IT może uratować planetę?

Jan Brecht: Sama informatyka nie uratuje planety. Aby mieć trwały wpływ, potrzebujemy skoncentrowanych wysiłków ze wszystkich stron - i to w skali globalnej. Ale IT z pewnością odegra ważną rolę. Codziennie widzimy, jak technologia pomaga w rozwiązywaniu problemów dużych i małych, a już teraz jest wykorzystywana do ratowania środowiska.

Bijoy Sagar: AI, nowe narzędzia do wizualizacji i rozszerzonej rzeczywistości, czujniki, IoT i inne technologie dają nam ogromne możliwości zrozumienia świata w sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy. Technologie te mogą pomóc nam dłużej żyć w zdrowiu, skuteczniej diagnozować i leczyć choroby, odpowiedzialnie zarządzać, a ostatecznie zmniejszyć i obciążenia dla naszej planety.

Hanna Hennig: Cóż, to podchwytliwe pytanie. W skrócie, IT jest częścią jednocześnie problemu i rozwiązania. Na przykład IT jest odpowiedzialne za około 2 proc. emisji dwutlenku węgla, czyli mniej więcej tyle, co podróże lotnicze. Z drugiej strony, cloud computing stał się koniecznością, aby zmniejszyć ślad węglowy, zwłaszcza w dobie telepracy. Sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT) i analiza danych zapewnią ważne punkty wejścia w celu usprawnienia przepływów pracy, identyfikacji problemów i znalezienia skalowalnych rozwiązań w celu ochrony zasobów i złagodzenia skutków degradacji środowiska.

Artykuł pochodzi z niemieckiej edycji Computerworld

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200