CIO nie są doceniani w firmach?

Mniej niż jedna trzecia firm uważa, że IT ma udział w osiąganiu strategicznych celów biznesowych - wynika z badania przeprowadzonego wśród CIO.

W badaniu, które zostało przeprowadzone w śród 200 brytyjskich CIO przez firmę Hornbill, jedynie 27% respondentów stwierdziło, że top menedżerowie postrzegają IT jako osoby, które biorą udział w osiąganiu strategicznych celów biznesowych, takich jak "wzrost czy dywersyfikacja".

Dla kontrastu, 73% twierdzi, że IT jest postrzegane jako konieczny wydatek, który należy ściśle kontrolować, albo w najlepszym wypadku jako środek redukcji kosztów i zwiększania efektywności.

Zobacz również:

Z badania wynika, że połowa firm nie ma formalnych mechanizmów raportowania działania IT (17%), albo ma mechanizmy skoncentrowane wyłącznie na metrykach takich jak brak dostępności systemu (33%), co wzmacnia obraz IT jako centrum kosztów, które nie uczestniczy w tworzeniu strategii.

Jednak w innym badaniu, przeprowadzonym przez Service Desk Institute wśród 100 osób, obraz był bardziej pozytywny. Aż 98% badanych wierzyło, ze IT może odgrywać ważniejszą rolę w doradzaniu, w jaki sposób technologia może wspierać cele biznesowe.


TOP 200