CIO i CFO wobec cyfrowej strategii CEO

Współczesna organizacja musi szybko reagować na zachodzące na rynku zmiany, by móc być konkurencyjną. Zmienne otoczenie biznesowe wymusza zmianę modelu działania. Czynnikiem sprawczym jest technologia, wspierająca, a przede wszystkim przyspieszająca transformację organizacji do nowych modeli działania.

Rosnąca dziś rola menedżerów odpowiadających za obszar informatyczny w przedsiębiorstwach jest wynikiem zmiany paradygmatu IT. Technologia staje się osią, wokół której budowany jest biznes organizacji i generowane są nowe strumienie przychodów. Ta zmiana oznacza jednocześnie wejście na nowy poziom relacji CIO i CFO. Rozbudowane, dobre relacje z CFO leżą w interesie CIO. Chmura obliczeniowa i koncepcja transformacji chmurowej przedsiębiorstwa, skorelowanej bezpośrednio z transformacją cyfrową, tylko uwypukla tę potrzebę nowego aliansu na poziomie C. Rozwój cyfrowy organizacji musi być skorelowany z działaniami jej służb finansowych. Taki tandem pracuje na sukces, radząc sobie z wyzwaniami, przed jakimi staje współczesna firma.

Czy jednak CFO i CIO, osoby niezależne i patrzące z dwóch różnych punktów widzenia, będą w stanie, dla dobra organizacji, dla której pracują, porozumieć się w kwestii strategii pozyskania i wykorzystania technologicznego silnika biznesu? Czwarta część CIO Trendbooka „CIO i CFO wobec cyfrowej strategii CEO”, do której przeczytania zachęcamy, to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie czy CFO i CIO mogą wspólnie wesprzeć strategię, którą wdraża CEO, opierającą się na zmianie silnika transformacji cyfrowej organizacji. Ta część zajmuje szczególne miejsce w serii CIO Trendbook ze względu na aktualne wciąż zagadnienie kosztów cyfrowej transformacji i przejrzystości finansowej zmian. Eksperci w wyniku dyskusji wychwycili współczesne trendy, które kod strony ekonomicznej konstytuują zasadność cyfrowej zmiany i wyboru konkretnego silnika dla organizacji.

Zapraszamy do lektury.

Jakiej mocy potrzebuje cyfryzująca się firma?

Część czwarta: CIO I CFO wobec cyfrowej strategii CEO