CIO i CFO - dobry tandem?

Współpraca na równych prawach

Dla dobra współpracy CFO i CIO, konieczne jest stworzenie wspólnej platformy porozumienia. Obie strony są partnerami biznesowymi i tak też powinni współpracować. Ich celem jest dostarczanie usług o najwyższym poziomie dla innych funkcji w firmie. Aby to realizować, CIO powinien mieć co najmniej taką samą rangę w strukturze firmy jak inny dyrektor raportujący do CFO. Powinien uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach, na których opracowywana jest strategia rozwoju firmy. Dopiero wtedy będzie mógł się stać partnerem biznesowym dla innych.

Kolejnym krokiem jest wpisanie projektów IT w agendę strategii, którą realizuje w firmie CFO. Mając określone kluczowe projekty, można przystąpić do opracowania głównych obszarów odpowiedzialności, w ramach których CIO raportuje do CFO. To pozwala na wyznaczanie rocznych celów dla CIO i monitoring postępów. Najlepiej, żeby były to obszary mierzalne, których wyniki można skwantyfikować i dokonać obiektywnej oceny dotyczącej zakresu odpowiedzialności CIO.

Zobacz również:

  • Ukryte koszty outsourcingu
  • 3 filary unijnej strategii cyberbezpieczeństwa

TOP 200