CIO Roku 2014, pokolenie Milenium i AudIT 3.0

W styczniowym spotkaniu Klubu CIO wzięło udział blisko 50 osób. Spotkanie było okazją do dyskusji z Mirosławem Forystkiem, CIO Roku 2014 z ING Banku Śląskiego a także do rozmowy o pokoleniu Milenium i wynikach badania AudIT.

W panelu dyskusyjnym "Pokolenie Milenium" wzięli udział Dagmara Ptasińska, szefowa rekrutacji w T-Mobile, Joanna Kucharska, dyrektor HR i komunikacji w Sii oraz Tomasz Chudzik, dyrektor ds. integracji w LuxMed. Istnienie pokolenia Milenium jest faktem, ale jego integracja to szansa a nie zagrożenie. Wymaga otwartości na nowe sposoby współpracy i komunikacji zespołów, bliższej współpracy funkcji HR i IT.

Pokolenie Milenium czeka na feedback

Szefowe HR potwierdziły istnienie różnic generacyjnych wyrażających się w stosunku do pracy. Różnice dotyczą w największym stopniu kwestii oczekiwań wobec pracodawcy: przedstawiciele pokolenia Milenium obawiają się, że praca zahamuje ich rozwój albo go uniemożliwi, oczekują także zmienności, nowych zadań, trudnych celów, interesujących projektów. Ogromne znaczenie ma kwestia szybkiego feedbacku. Brak reakcji przełożonych - pozytywnej lub negatywnej - na działanie postrzegany jest jako nietakt, lub gorzej - błąd, zła pra praktyka. Takie zachowanie w stosunku do przedstawicieli pokolenia milenium jest powodem szybkiej frustracji i demotywacji.

Zobacz również:

Uczestnicy panelu, do których szybko dołączyli dyskutanci spośród publiczności wskazali także, że duża część najbardziej utalentowanych Milenijczyków nie szuka swojej szansy w strukturach korporacyjnych. Znaleźć ich można, i wciągnąć do współpracy tylko w formule zewnętrznych, mniej czy bardziej zależnych podmiotów. Stąd biorą sie pomysły na hub-y dla start-upów, czego przykładem jest przedsięwzięcie realizowane przez T-Mobile w Krakowie.

Integracja rożnych generacji to dzisiaj jednak bardziej szansa niż wyzwanie, jak twierdziły zgodnie Joanna Kucharska i Dagmara Ptasińska. Dla działów HR oznacza otwarcie nowe modele pracy, wewnętrznej komunikacji i organizacji zespołów. Istotny wkład w wymyślanie i doskonalenie takich nowych form wnoszą sami przedstawiciele pokolenia Milenium. Nie zderzenie i konflikt pokoleń, ale synergia i komplementarność stanowią zatem główną oś strategii HR w tej kwestii.

Proces ma zarazem charakter włączania w ramy istniejącej kultury organizacyjnej, jak i jej przekształcania, modyfikowania. Wejście do organizacji nowego pokolenia nie oznacza odejścia od wypracowanych narzędzi i ram zarządzania. Przedstawiciele pokolenia Milenium są oceniani i włączani do współpracy w oparciu o model i reguły zarządzania przez kompetencje. To on określa potrzeby firmy na specjalistów i menedżerów, pomaga planować rozwój nowych pracowników, nie zależnie od metrykalnego przypisania ich do któregoś z obecnych na rynku pracy "pokoleń": BB, X, Y czy Z.

Po panelu dyskusyjnym wyniki badania TNS Polska na temat postaw i oczekiwań pracowników IT przedstawił Krzysztof Siekierski, Client Service Director TNS Polska. Badanie zrealizowano w ramach AudIT 3.0, programu badawczego redakcji Computerworld. Najlepsze wyniki uzyskały w nim firmy Sii oraz DNV GL i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej szczegółów na temat AudIT 3.0 jest dostępne na stronie CIO.

CIO Roku 2014 - mocny klubowy debiut

Mirosław Forystek, CIO Roku 2014, ogłoszony podczas grudniowej Gali CIO, przedstawił się klubowej publiczności opowiadając o znaczeniu i dokonaniach IT w ING Banku Śląskim.

Podległy mu Pion IT liczy ponad 500 osób i obejmuje funkcjonalnie i operacyjnie pełne spektrum zagadnień informatycznych. Taka organizacja jest realizacją założenia strategicznego, sformułowanego przez zarząd banku. Wymownym dowodem na znaczenie IT dla banku jest fakt, że na strategicznych prezentacjach Prezes Banku dotyczących aktualnej sytuacji i przyszłości, nawet jedna trzecia zagadnień dotyczy spraw technologicznych. Pani Prezes Kołakowska zresztą podkreśla, że ze względu na skalę wykorzystania technologii, dojrzałość w ich wykorzystaniu, umiejętność (i konieczność) oparcia modelu biznesowego na możliwościach nowych technologii i rozwiązań, banki są dziś de facto firmami technologicznymi.

Skala wykorzystania IT w ING Banku Śląskim oznacza zarazem możliwość podejmowania wielu interesujących wyzwań nieznanych mniejszym organizacjom. Stąd między innymi przykład projektu stworzenia dynamicznego modelu zarządzania środowiskami aplikacyjnymi, rozwiązania chmurowego opartego na Microsoft System Center 2012 R2 oraz system operacyjny Windows Server 2012R2 z technologią Hyper-V. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w bardzo szybkim czasie, od kwietnia do października ub. roku. Obejmuje szereg elementów znanych i stosowanych, ale na polskim rynku jeszcze nigdy tak kompleksowo i do przeprowadzenia tak dużej zmiany technologicznej nie wykorzystanych. Projekt stał się kanwą zgłoszenia konkursowego CIO Roku, jest w historii IT ING punktem bardzo ważnym, ale wynikającym z całego, szerokoaspektowego rozwoju. Pozycja CIO i IT pozwoliły propozycję projektu technologicznego o kilkudziesięciomilionowym budżecie zatwierdzić podczas jednego posiedzenia zarządu. Pozycja i wiarygodność, zbudowane przez lata, sprawiły, że PoC zakładający 50-proc. (!)oszczędność wydatków na infrastrukturę dzięki realizacji przedsięwzięcia został przyjęty przez CFO oraz CIO Grupy, dzięki wprost sformułowanej gwarancji ze strony Mirosława Forystka: cel finansowy będzie osiągnięty, tak, jak wszystkie dotychczas osiągane cele, jego skala nie ma znaczenia.


TOP 200