CIO ROKU 2007 wybrany!

17 grudnia 2007 roku w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się Gala CIO, podczas której ogłoszono wyniki Konkursu CIO Roku 2007.

Tytuł CIO Roku 2007 otrzymał Tomasz Romanowski, CIO w Alstom Power sp. z o.o. Drugie miejsce zajął Jacek Czernuszenko, dyrektor IT w P4 sp. z o.o., trzecie zaś, Evgueni Iagniatinski, IT Manager na Polskę i Kraje Bałtyckie w Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. Przyznano też dwa wyróżnienia, które otrzymali: Tomasz Nitsch z TVN oraz Robert Wichłacz z GlaxoSmithKline.

Sylwetka i projekt zwycięzcy

CIO ROKU 2007 wybrany!

Tomasz Romanowski, CIO Roku 2007

Prowadzony przez Tomasza Romanowskiego projekt nosił kryptonim Vodka i miał na celu utworzenie w Polsce firmy informatycznej ESAP. Celem przedsięwzięcia była redukcja kosztów trzech głównych aplikacji Alstom na świecie, przeniesie funkcji wsparcia i rozwoju aplikacji z IT Szwajcaria do IT Polska oraz utrzymanie co najmniej tego samego poziomu usługi dla klienta końcowego. Przedsięwzięcie to było jednym z trzech najważniejszych projektów informatycznych Alstom na świecie w latach 2006/07.

CIO Roku 2007 tak mówi o początkach projektu: "Dwa lata temu, podczas uroczystej kolacji miałem okazję siedzieć obok Charlsa Sothiela, który jest szefem technologii i rozwoju produktów sektora energetycznego naszej firmy. Postanowiłem wykorzystać te przysłowiowe 5 minut i przekonać go do utworzenia firmy ESAP właśnie w Polsce, gdyż chciano to wtedy zrobić w Indiach. Zapytałem go, dlaczego nie wykorzystuje potencjału polskich inżynierów informatyków dla obniżenia kosztów działalności operacyjnej. Zapewniłem, że mamy kompetencje, umiejętności i że możemy dostarczyć ten sam, jak nie wyższy poziom usług conajmniej dwukrotnie taniej. Niedługo potem przygotowałem business case i przekonałem przełożonych w Paryżu do mojego pomysłu. Ponieważ projekt ostatecznie okazał się sukcesem nie tylko organizacyjnym ale i finansowym, zapadły kolejne decyzje, dotyczące m.in. utworzenia Centrum Kompetencji w Polsce oraz Centrum Monitorowania głównego Data Center korporacji".

Do swoich najważniejszych sukcesów, Tomasz Romanowski zalicza utworzenie Krajowego Centrum Informatyki Alstom Polska oraz, w jego ramach, kilku centrów kompetencji w Polsce, obsługujących całą korporację. Kilka tygodni temu otrzymał misję utworzenia Regionu Europy Środkowej i Wschodniej na bazie swojej organizacji w Polsce. Od 3 lat pełni również funkcję Dyrektora Projektów Regionu Europy północnej w którego skład wchodzą: Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania i Polska. W roku 2002 jego organizacja zdobyła Lidera Informatyki, wyróżnienie przyznawane przez tygodnik Computeworld. Zdobył też 3 miejsce w konkursie CIO w roku 2004 oraz 2 miejsce w konkursie European CIO of the Year 2006. W uznaniu zasług w tworzeniu nowych miejsc pracy w Elblągu oraz za rozwój współpracy pomiędzy uczelniami a przemysłem prezydent miasta nagrodził Tomasza Romanowskiego tytułem Manager Roku. Jest liderem zespołu muzycznego Staff Only, z którym nagrał płytę, a który trzy lata temu koncertował na Gali CIO.

Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie

Drugie miejsce w Konkursie CIO Roku 2007 zajął Jacek Czernuszenko, dyrektor IT w firmie P4. Nagrodzony projekt, to wdrożenie ponad 30 systemów informatycznych, umożliwiających komercyjne działanie sieci Play. W przyjętej strategii założono wdrożenie podstawowych systemów krytycznych dla działania operatora komórkowego w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na rynku z zachowaniem oszczędnego podejścia do zasobów finansowych i ludzkich.

Trzecie miejsce w Konkursie CIO Roku 2007 zajął Evgueni Iagniatinski, IT Manager na Polskę i Kraje Bałtyckie w Procter & Gamble. Projekt dotyczył wdrożenia rozwiązania do zarządzania promocjami, funduszami promocyjnymi i usprawniających efektywność promocji w dziale sprzedaży P&G Polska. Przedsięwzięcie postrzegane jest w firmie P&G za innowację na skalę światową.

CIO ROKU 2007 wybrany!

Laureaci: Jacek Czernuszenko, Tomasz Romanowski, Evgueni Iagniatinski

Informacje o Konkursie CIO Roku

Konkurs na najlepszych top menedżerów IT odbył się już po raz piąty. Grupa kilkunastu sędziów, członków elitarnego Klubu CIO ocenia w nim dokonania kandydatów do tytułu CIO Roku. Zwycięzcą konkursu zostaje ten, który nie tylko doskonale przeprowadził wartościowy dla swej organizacji projekt, ale przede wszystkim w najwyższym stopniu wykazał się zdolnościami menedżerskimi i osobowością lidera.

W poprzednich latach tytuł CIO Roku zdobyli:

- Andrzej Galik TDP sp. z o.o. (2006 r.)

- Rafał Hanys, Urząd Miasta Wrocławia (2005 r.)

- Dorota Poniatowska-Mańczak, Bank Zachodni WBK S.A. (2004 r.)

- Henryk Baniowski, Bank BPH-PBK S.A. (2003 r.).

Klub CIO (http://www.cioklub.pl ) powstał z inicjatywy redakcji "CIO Magazynu Dyrektorów IT", stawiając sobie za cel wsparcie top menedżerów IT w organizacjach funkcjonujących w Polsce. Jest jedyną tego typu, niezależną organizacją w kraju, kierowaną do najwyższej kadry menedżerskiej obszaru IT. Podobne organizacje działają też np. w USA i Kanadzie.


TOP 200