CGK komputeryzuje polskie cła

Przetarg na komputeryzację administracji celnej wygrała w grudniu 1994 r niemiecka firma CGK. W ostatnich dniach lutego br. prezes Głównego Urzędu Ceł na mocy upoważnienia Rady Ministrów RP podpisał umowę z przedstawicielami CGK na realizację całego przedsięwzięcia.

Przetarg na komputeryzację administracji celnej wygrała w grudniu 1994 r niemiecka firma CGK. W ostatnich dniach lutego br. prezes Głównego Urzędu Ceł na mocy upoważnienia Rady Ministrów RP podpisał umowę z przedstawicielami CGK na realizację całego przedsięwzięcia.

W maju 1994 r. GUC ogłosił dwa niezależne przetargi - jeden dotyczył kontroli i nadzoru ruchu tranzytowego - drugi ogólnopolskiego systemu informatycznego dla administracji celnej.

Spośród kilkudziesięciu firm, które zgłosiły się do przetargu, trzy przedstawiły najciekawsze oferty. Były to: AT&T GIS (dawny NCR), IBM oraz CGK (Computer Gesellschaft Konstanz mbH). Dwie pierwsze oferowały systemy zintegrowane (monitoring tranzytu plus komputeryzacja ceł) CGK tylko system komputeryzacji administracji celnej.

Analiza ofert dotyczących systemu monitorowania tranzytu nie przedstawiła, zdaniem GUC rozwiązań, a ostateczny wybór komisji padł na ofertę firmy CGK. O sukcesie tej firmy zdecydowały m.in. korzystne warunki finansowe oferty oraz krótki termin realizacji projektu (dwa lata w porównaniu z trzema latami, jakie zaproponowali pozostali konkurenci).

Korzystny był także harmonogram płatności zaproponowany przez CGK. Pierwsze spłaty nakładów na realizację całego przedsięwzięcia nastąpią praktycznie po wdrożeniu systemu do pracy. Stąd wpływy jakie wniesie do budżetu działający system informatyczny wyprzedzą wydatki na jego realizację.

Jeden z zapisów umowy, podpisanej przez CGK z GUC mówi, że co najmniej 75% prac dotyczących realizacji projektu i budowy nowych aplikacji wykonywanych będzie przez polskich pracowników - zarówno polskich firm komputerowych, pracowników administracji celnej jak i CGK. Warto dodać, że polonizacją, a następnie dostosowaniem do polskich warunków oprogramowania opartego na Informixie, będzie poznańska firma Polsoft.

Przez pierwsze dwa miesiące po podpisaniu umowy będzie trwała inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego w urzędach celnych. Po 6 miesiącach będzie gotowych 7 instalacji pilotażowych, a do końca roku 35 lokalizacji. W wyniku realizacji całego kontraktu po 750 dniach na terenie całego kraju powstanie ok. 100 skomputeryzowanych lokalizacji. Przypuszczalnie jako duże serwery zostaną użyte urządzenia IBM.

Firma CGK (100% udziałów Siemens-Nixdorf) realizowała system informatyczny dla administracji celnej w Niemczech oraz system informatyczny dla Ministerstwa Zdrowia we Włoszech.

Kontrakt z firmą CGK jest jedenym z największych kontraktów informatycznych realizowanych w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200