CFO muszą inwestować w technologię

Z powodu pandemii ponad 60 % dyrektorów finansowych planuje zmiany w modelu funkcjonowania swoich firm, przede wszystkim inwestując w narzędzia i technologie, wynika z globalnego raportu firmy doradczej Deloitte „Global planning, budgeting and forecating survey”. Jednocześnie ¾ ankietowanych pracuje nadal na arkuszu kalkulacyjnym Excel.

fot. Pixabay

Sytuacja na świecie, spowodowana prawie dwa lata temu przez pandemie koronawirusa, odciska swoje piętno na biznesie. Organizacje zostały zmuszone do wypracowania nowych modeli działania, opartych o elastyczność i przewidywanie różnorodnych scenariuszy. W nowej rzeczywistości procesy planowania, budżetowania oraz prognozowania stają się kluczowe, pozwalając lepiej przygotować i przystosować firmę do stale zmieniających się warunków biznesowych oraz zidentyfikować procesy, modele i technologie, których produktywność budziła wątpliwości jeszcze przed 2020 rokiem. Obecnie, co wynika ze wspomnianego badania Deloitte, 61% respondentów zmienia lub zamierza wprowadzić zmiany w modelu funkcjonowania swoich firm. 29 % planuje inwestować w narzędzia i technologie. Niewiele mniej, bo 27 % chce częstszego przygotowywania analiz i prognoz, 26 % modyfikuje podejście do samego planowania biznesowego, a 21 % zapowiada skrócenie lub wydłużenie horyzontu czasowego swoich prognoz. Badani rzadziej wymieniają chęć inwestycji w narzędzia planowania predykcyjnego (12 %) czy zmiany w obrębie dostawcy analiz i planów pod kątem budżetowania (10 %). W opozycji pozostaje 39 %. ankietowanych, którzy nie planują jakichkolwiek zmian w zakresie dotychczasowego sposobu wykonywania pracy.

„Większość dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. planowania finansowego i analiz (FP&A) koncentruje się w pierwszej kolejności na opracowaniu scenariuszy, a następnie na analizie skutków jakie przyniesie ich wdrożenie w firmie. Dla tej grupy podstawową wartością jest jakość danych źródłowych, które porównuje z danymi dostępnymi w firmie, by móc sformułować jak najbardziej praktyczne wnioski w oparciu o szerokie spektrum dostępnych informacji. Zmiany planują wprowadzić głównie w procesie biznesowym oraz inwestując w narzędzia i technologie” - mówi Robert Nowak, partner w dziale Doradztwa Podatkowego, lider zespołu Business Tax, lider Programu CFO, Deloitte.

Zobacz również:

  • Zgoda buduje biznes. Relacja z CIO-CFO Tech Summit 2022

Zapowiedzi co do cyfryzacji narzędzi i inwestycjach w technologię nie idą, póki co, w parze z rzeczywistością. Jak wynika z badania, podczas planowania, budżetowania i prognozowania arkusz kalkulacyjny Excel nadal stanowi główne narzędzie pracy dla 73 % ankietowanych menedżerów odpowiedzialnych za finanse organizacji. „Zwykle opracowywanie informacji zarządczej oraz wyciąganie wniosków było utożsamiane z uciążliwym, czasochłonnym procesem przeprowadzanym ręcznie. Jednak wraz z coraz większą ilością danych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych organizacje zaczęły poszukiwać narzędzi wspierających szybszą ścieżkę podejmowania decyzji. Dlatego też obserwujemy tendencję spadkową korzystania z arkuszy Excel – wyjaśnia Wojciech Zawada, partner w dziale Audit & Assurance, Deloitte.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200