CES: Cisco prezentuje nowe rozwiązania set-top box

Cisco zaprezentuje na rozpoczynających się dzisiaj targach CES nowe produkty obsługujące aplikacje, którym firma nadała nazwę "visual networking". Są to aplikacje wykorzystujące dwie technologie: transmitowanie strumieni pakietów wideo oraz programy typu "social networking".

Produkty "visual networking" i aplikacje wideo generują obecnie według Cisco 40% wszystkich pakietów obsługiwanych przez internet, wysyłanych/odbieranych przez takie urządzenia jak komputery PC, telefony komórkowe oraz odbiorniki TV. Rozwiązania "visual networking" opracowane przez Cisco pozwalają też tworzyć, przetwarzać, magazynować i przesyłać zasoby multimedialne między sieciami kablowymi i bezprzewodowymi.

Cisco zaprezentuje na targach CES następujące nowe i produkowane już, ale udoskonalone produkty:

* Kablowe urządzenia telewizyjne kolejnej generacji typu set-top box i aplikacje OpenCable. Rozwiązania mogą transmitować w domu z dużą szybkością cyfrowe strumienie danych wideo, oferując jednocześnie użytkownikowi pojemne pamięci masowe, w których można zapisywać fotografie, muzykę, programy i filmy.

Zobacz również:

* Urządzenia typu IP set-top box i oprogramowanie middleware. Rozwiązania typu IP set-top box dostarczają pakiety zawierające treści multimedialne (dane, głos i obrazy wideo) takim urządzeniom jak odbiorniki TV, stacje gier i przenośne telefony.

* Rozbudowane centra mediów Linksys. Rozwiązania, które współpracują z komputerami PC oraz z domowymi urządzeniami elektronicznymi powszechnego użytku, wymieniając między nimi dane wideo.

* Bezprzewodowe rozwiązania sieciowe pracujące w trybie "dual-band" (dwuzakresowe), zdolne przesyłać w domu drogą radiową treści multimedialne między różnymi urządzeniami elektronicznymi przetwarzającymi takie treści.

Cisco przewiduje, że zaprezentowane przez niego na targach rozwiązania set top box będą z czasem stosowane nie tylko przez użytkowników domowych, ale znajdą również zastosowanie w biznesie. Stąd tak duże zainteresowanie firmy takimi urządzeniami.


TOP 200