CEPiK za prawie 500 mln zł

Resort spraw wewnętrznych przesłał do Komisji Finansów Publicznych kosztorys budowy systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Resort spraw wewnętrznych przesłał do Komisji Finansów Publicznych kosztorys budowy systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

CEPiK za prawie 500 mln zł

Koszty budowy systemu CEPiK w latach 2003-2008 (w mln zł)

Łączne koszty budowy i utrzymania systemu w latach 2003-2008 oszacowano na ponad 498 mln zł (odpowiednio: 342 i 156 mln zł). Koszty budowy CEPiK-u obciążą dostawcę. Spłata zobowiązań wobec niego nastąpi w ciągu pięciu lat eksploatacji systemu, która przypadnie dostawcy lub wskazanemu przez niego podwykonawcy.

CEPiK będzie finansowany ze środków uzyskanych od kierowców. Projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje, że od każdej polisy OC będzie pobierana na ten cel opłata w wysokości 1 euro. Ponadto opłaty będą pobierane w przypadku wszelkich czynności związanych z rejestracją pojazdu, uzyskania prawa jazdy czy badania technicznego. Co roku ma to przynieść ok. 80 mln zł.

Przetarg na budowę systemu CEPiK zostanie ogłoszony, gdy tylko prezydent podpisze ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, która w lutym br. ma trafić pod obrady Sejmu.

CEPiK miałby powstać w latach 2003-2004. Przyjęto założenie, że będzie to system centralny, do którego dostęp uzyskają wydziały komunikacji w starostwach. Realizacja tego planu wymaga stworzenia dwóch centrów komputerowych i sieci transmisji do 389 starostw i ich 110 filii.


TOP 200