CEPiK: kolejne 5,15 mln zł dla Softbanku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapłaci Softbankowi kolejne 5,15 mln zł za rozbudowę systemu CEPiK.

Nowe zamówienie MSWiA dotyczy "modyfikacji Portalu Informatycznego CEPiK celem umożliwienia udostępniania danych zgromadzonych w Systemie Informatycznym CEPiK (SI CEPiK) komornikom oraz strażom miejskim za pośrednictwem internetu" - głosi komunikat opublikowany na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest również dostawa sprzętu w celu rozbudowy infrastruktury sprzętowo-systemowej Centrum Zapasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


TOP 200