CEPiK i PESEL pozostają w MSW

Nominacje na nowych wiceministrów spraw wewnętrznych kończą spór, komu mają podlegać rejestry państwowe.

Roman Dmowski został powołany na stanowisko nowego podsekretarza stanu w MSW - poinformował szef MSW Jacek Cichocki. Nowemu wiceministrowi będzie podlegać m.in. Departament Rejestrów Państwowych, w którego kompetencję wchodzi Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) oraz Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL).

W ocenie Jacka Cichockiego to MSW musi dbać o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie rejestrów państwowych oraz nadzór i obowiązek wydawania na bazie tych rejestrów bezpiecznych i dobrze przygotowanych dokumentów. "Nie było łatwo znaleźć człowieka, który połączyłby znajomość kwestii informatyczno-technologicznych ze znajomością administracji" - powiedział szef MSW.

CEPiK i PESEL pozostają w MSW

Roman Dmowski, nowy wiceminister MSW

Roman Dmowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku Telekomunikacja. W latach 2008 - 2012 był dyrektorem Pionu do spraw Informatyki i Telekomunikacji w Centrum Usług Wspólnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Drugim podsekretarzem stanu w MSW powołanym dzisiaj na miejsce Adama Rapackiego jest Michał Deskur. Michał Deskur jest absolwentem ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Ecole Superieure de Commerce w Clermont-Ferrand we Francji. W latach 1997-2000 pracował w firmie audytorskiej & Touche w Paryżu i w Warszawie. Od roku 2000 do roku 2011 pracował w firmie doradczej CTN Polska Sp. z o.o., której był założycielem, wspólnikiem i prezesem zarządu.


TOP 200