CDN w korporacjach

Sieci CDN (Content Delivery Networks) dostarczają zawartość webową poprzez geograficznie rozproszone serwery, znajdujące się na brzegach sieci, jak najbliżej użytkownika. Internauta z Europy, przeglądający strony lub pobierający pliki ze strony umieszczonej na serwerze w USA, tak naprawdę pobiera tę zawartość z serwera np. w Londynie lub Monachium. Jednak oprócz zastosowań internetowych rozwiązania CDN coraz częściej są stosowane w korporacjach, np. do e-learningu.

Sieci CDN (Content Delivery Networks) dostarczają zawartość webową poprzez geograficznie rozproszone serwery, znajdujące się na brzegach sieci, jak najbliżej użytkownika. Internauta z Europy, przeglądający strony lub pobierający pliki ze strony umieszczonej na serwerze w USA, tak naprawdę pobiera tę zawartość z serwera np. w Londynie lub Monachium. Jednak oprócz zastosowań internetowych rozwiązania CDN coraz częściej są stosowane w korporacjach, np. do e-learningu.

CDN-y dotychczas znajdowały się zwykle w sieciach dostawców Internetu, gdzie maksymalny ruch do każdego serwera jest ograniczony jedynie wydajnością sieci ISP. Ruch ten jest kierowany w zależności od odległości serwerów brzegowych od użytkownika, ich aktualnego i maksymalnego obciążenia.

Pierwsze sieci CDN powstały przed ponad trzema laty. Dostawcy rozpoczęli oferowanie rozwiązania pozwalającego na przenoszenie zawartości za pośrednictwem Internetu, jak najbliżej użytkowników. Ale po początkowych sukcesach najwięksi operatorzy, w tym światowy lider - firma Akamai, zaczęli rozwijać się mniej dynamicznie. Ostatnie doniesienia analityków, coraz częstsze zastosowania korporacyjne i ewolucja technologii rysują jednak przyszłość CDN w jaśniejszych barwach. Sieci CDN nie służą już tylko do dostarczania podstawowej, statycznej zawartości. Problem, który prowadził do powstania sieci CDN, czyli wąskie gardło w Internecie, powoli traci na znaczeniu (również dzięki CDN). Obecnie podobne rozwiązania są potrzebne do stworzenia platformy do "gładkiego" przesyłania aplikacji w Internecie. Oznacza to, że podstawowa technologia CDN zaczyna się rozwijać i staje się bardziej skomplikowana.

Dostarczanie web services

CDN w korporacjach

Rynek CDN w latach 2001-2004

Rosną wymagania w zakresie obsługi przez sieci CDN formatu XML i przetwarzania Java na brzegu sieci. Nowoczesne sieci CDN muszą wspierać również protokoły używane przez web services, takie jak SOAP (Simple Object Access Protocol) i UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Inne usługi, takie jak uwierzytelnianie, kontrola dostępu oraz przesyłanie zawartości w zależności od lokalizacji użytkownika (tzw. geotargeting), również muszą być zintegrowane z tysiącami serwerów brzegowych.

Początkowo technologię CDN opracowano w celu zwiększenia przepustowości serwisów webowych. Dzięki umieszczaniu grafiki i większych plików w sieci brzegowych serwerów te ostatnie odciążały główny serwer i dostarczały zawartość możliwie najbliżej użytkowników. Jednak gdy wzrosło wykorzystanie Internetu przez korporacje, zwiększyły się również ich wymagania. Korporacje zrozumiały, że mogą zaoszczędzić na umieszczaniu większej liczby serwisów webowych w sieciach CDN, zwiększając ich dostępność i skalowalność. Przykładowo, jednym z użytkowników sieci CDN jest firma McAfee.com, dzięki czemu zapewnia ona szybszy dostęp do pobieranego przez jej klientów oprogramowania. Inne organizacje również chcą dostarczać w ten sposób szybko zmieniającą się zawartość, np. wszelkiego rodzaju serwisy informacyjne.

W kolejnym stadium CDN będzie więc stanowić ważny element rozwoju technologii web services - małych aplikacji mogących wzajemnie się komunikować przez Internet. Panuje też opinia, że sieci CDN przekształcą się w sieci DCN (Distributing Computing Network), co pozwoli na łatwe funkcjonowanie web services, dostarczanych przez takie firmy, jak Microsoft, IBM, Sun i BEA.

Rozwiązania dla korporacji

CDN w korporacjach

Połączenie w sieci CDN

Rozszerzenie możliwości sieci CDN w zakresie bezpieczeństwa i przechowywania danych oraz narzędzi do ich monitorowania pozwoli na łatwiejsze tworzenie korporacyjnych, prywatnych sieci CDN w ramach sieci WAN, podłączonych do sieci publicznych. Dostawcy zaczynają oferować tego typu zarządzalne usługi między korporacyjnymi zaporami ogniowymi. Następny krok to zapewnienie tych usług wewnątrz sieci.

Sieci CDN wciąż będą dostarczać podstawową zawartość. Coraz bardziej zdecydowanie jednak są reprezentowane systemy zapewniające bardziej złożone usługi, np. media strumieniowe. Firmy telekomunikacyjne również zaczęły dostrzegać rolę technologii CDN.


TOP 200