CCS przejęła Microtech

Wrocławska Computer Communication Systems zakupiła Microtech International i jej spółkę zależną Softechnik.

Wrocławska Computer Communication Systems zakupiła Microtech International i jej spółkę zależną Softechnik.

Dzięki temu CCS rozszerza ofertę o rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, systemów dla energetyki i tzw. elektroniki profesjonalnej. Środki na przejęcie Microtech pochodziły z obligacji CCS o wartości ok. 6 mln zł. Objęli je głównie inwestorzy finansowi (ok. 5 mln zł), osoby z zarządu i pracownicy (1 mln zł). Zakup Microtech kosztował 4,5 mln zł, 1,5 mln zł CCS przeznaczy na bieżące finansowanie.

Do Microtech należy także spółka Softechnik oferująca systemy automatyki i aplikacje dla branży ciepłowniczej. Jest ona m.in. partnerem firmy Seven Technologies w zakresie wdrożeń oprogramowania Termis, wspomagającego procesy optymalizowania sieci ciepłowniczych. Obecnie trwa proces łączenia Softechnik z Microtech International.

W tym roku CCS chce uzyskać 2,29 mln zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 43,94 mln zł. Dzięki ostatnim akwizycjom przyszły rok grupa CCS zamierza zamknąć z 3 mln zł zysku i 59,5 mln zł przychodu. Głównym akcjonariuszem CCS jest obecnie fundusz MCI (87,76%). Microtech obejmie 12% akcji CCS, w wyniku czego udział MCI spadnie do 77,23%. Na 2007 r. MCI planuje giełdowy debiut Computer Communication Systems.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200