CBA nie wstrzyma przetargów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wtrzyma jakichkolwiek postępowań przetargowych w MSWiA, ale podczas kontroli spróbuje wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości.

Sprawa Andrzeja M., byłego dyrektora Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, aresztowanego pod zarzutami korupcji i prania brudnych pieniędzy, może mieć konsekwencje dla toczących się dzisiaj w resorcie przetargów teleinformatycznych. Szef CBA Paweł Wojtunik nie wyklucza, że kontrolą doraźną zostaną objęte postępowania nie tylko w MSWiA. "Jeżeli zostaną podjęte działania kontrolne to nie po to, aby wstrzymywać jakiekolwiek postepowania przetargowe, a jedynie wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości. Na obecnym etapie Biuro nie udziela informacji na temat kierunku prowadzonych działań" - odpowiedziało nam biuro prasowe CBA.

Po zwolnieniu Andrzeja M. z funkcji dyrektora CPI w lipcu 2010 r. kierownictwo MSWiA przyznało, że najbardziej znaczące zamówienia zlecono poza systemem zamówień publicznych ze słabym usprawiedliwieniem, że wymagał tego istotny interes państwa. Doszło do tego przy wyborze firm na "Wykonanie Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, realizowanego w ramach projektu pl.ID" oraz Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST-112. A jeszcze w roku 2009, gdy za informatyzację odpowiadał wiceminister Witold Drożdż, MSWiA zarzekało się, że zasady prowadzenia postępowania były odzwierciedleniem trybu negocjacji bez ogłoszenia.

Zobacz również:

  • Rząd zawsze z Tobą. W Twoim smartfonie

Na dodatek, w przypadku budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST-112, największe zdziwienie budził wciąż podawany na stronach CPI szacunek kosztów rzędu 165 mln zł (85% z 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), gdy umowę ostatecznie podpisano z ATM SA na 367 mln zł przy założeniu, że wartość kontraktu wzrośnie jeszcze do 490 mln zł.

Podejrzane przetargi Andrzeja M.

Podejrzenia wobec Andrzeja M. skupiają się wokół postępowań związanych z projektem "Zintegrowana, wielousługowa Platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-Usługi dla obywateli i przedsiębiorców", współfinansowanego z 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przetargi wygrywała głównie wrocławska firma NetLine. NetLine miał przygotować m.in. platformę komunikacyjną, by usprawnić w policji elektroniczny obieg dokumentów oraz wdrożyć elementy pracy grupowej, takie jak: e-learning oraz tele- i wideo- konferencje. Ponadto firma miała opracować tzw. e-usługi policji jak e-pozwolenie na broń, e-licencje, e-skarga oraz e-zażalenie, e-zbywanie majątku, e-zamówienia publiczne, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych oraz narzędzi dostępnych na platformie ePUAP.

Niestety, z dostępnych na stronach CPI informacji o udzielonych zamówieniach, nie dowiemy się jaka była wartość tego zlecenia. Natrafiliśmy na to jeszcze kilkakrotnie. Ale jak już była podana wartość, to w postępowaniach, w których decydowała najniższa cena.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", MSWiA zapowiedziało, że opublikuje na swoich stronach internetowych dokumenty dotyczące przetargów, którymi zajmował się Andrzej M. Najpierw pojawią się skany dokumentów pokazujących tryb wyboru zwycięzcy przetargu na wykonanie blankietu nowego dowodu osobistego z mikroczipem.

NetLine w zamówieniach CPI od roku 2009:
  • "Wykonanie i dostarczenie specjalistycznej aplikacji informatycznej zapewniającej elektroniczną obsługę dokumentacji procesowej w ramach usługi e-POSTERUNEK udostępnianej na platformie ePUAP" - konsorcjum firm: NetLine Group Sp. z o.o. i WASKO S.A. Cena 245 000 zł.
  • "Rozbudowa posiadanego przez CPI MSWiA systemu do obiegu dokumentów (DMS CPI) poprzez zakup licencji, instalację oprogramowania, integrację systemu z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz świadczeniem usługi asysty technicznej" - NetLine Group Sp. z o.o., cena 460 898 zł. Uwaga, w tym postępowaniu złożono tylko jedną wiążącą ofertę!
  • "Doposażenie techniczne systemu ePUAP" - NetLine Group Sp. z o.o. Cena 13 625 836,20 zł.
  • "Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-USŁUGI", - NetLine Group Sp. z o.o., cena 38 600 520,62 zł. Kryterium była najniższa cena, następna oferta firmy Koncept była o 3 miliony droższa.
  • "Wykonanie usług stabilizacji i rozbudowy posiadanego przez CPI MSWiA systemu obiegu dokumentów klasy DMS wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej" - NetLine Group Sp. z o.o. Nie ma podanej ceny.
  • "Budowa i wdrożenie ogólnokrajowej platformy e-Usług stanowiącej uniwersalną szynę komunikacyjną Policji, dla potrzeb zapewnienia sprawnej wymiany informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy Policją a jej otoczeniem"- NetLine Group Sp. z o.o. (ogłoszenie o wyborze wykonawcy z 28 września 2010 r.). Nie ma podanej ceny.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200