CBA kontroluje przetargi związane z CEPiK

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie sprawdza przetargi związane z budową i wdrażaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Informacje te potwierdza rzecznik MSW.

W ramach kontroli CBA w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych mają zostać sprawdzone zamówienia publiczne związane z budową, wdrożeniem i utrzymaniem systemu informatycznego CEPiK prowadzone przez MSWiA w latach 2000-2010. Rzecznik MSW powiedział, że zarówno minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, jak i Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki, w którym znajduje się CEPiK przekazali CBA materiały dotyczące projektu CEPiK i swoje opinie. Kontrola ma się zakończyć na początku lipca 2012 r., ale w razie potrzeby może zostać przedłużona. Mówi się, że ma ona związek z wykrytymi wcześniej nieprawidłowościami w Centrum Projektów Informatycznych, związanych z przetargami na systemy informatyczne.

Przypomnijmy, że CEPiK to system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. W ramach realizacji projektu stworzono m.in. Centralną Ewidencję Pojazdów, Centralną Ewidencję Kierowców, udostępnianie danych w trybach urzędowym i automatycznym, moduł wymiany danych z UFG, interfejsy do udostępniania danych z systemu CEPiK podmiotom zewnętrznym, w tym Policji, Strażom Miejskim, Straży Granicznej, Komornikom oraz innym instytucjom uprawnionym, moduł analityczno-raportowy, portal internetowy, linię kopertująco-drukującą i Tymczasowe Centrum Zapasowe. Prace nad systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców prowadziła firma Asseco Poland. Jego budowa zakończyła się pod koniec 2008 roku. Asseco zajmowało się również modernizacją systemu oraz jego utrzymaniem i obsługą techniczną.

Zobacz również:


TOP 200