CAD,CAM,CIM

Instytut Podstaw Budowy Maszyn (IPBM) Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SIMR) Politechniki Warszawskiej, zorganizował kolejną IX Konferencję ''Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo''.

Instytut Podstaw Budowy Maszyn (IPBM) Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SIMR) Politechniki Warszawskiej, zorganizował kolejną IX Konferencję ''Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo''.

Na Konferencji wygłoszono 79 referatów na temat zastosowania wspomagania komputerowego w projektowaniu oraz tworzenie baz danych elementów konstrukcji i baz danych dla celów procesów produkcyjnych.

W trakcie Konferencji odbyły się pokazy oprogramowania CNC, CAD, CAM takich firm jak MTS - Niemcy, Silicon Graphics, ATM, Koltech, Meridian, Intergraph i Computer Vision. Programy te cechują się integracją systemów, podczas gdy krajowe produkty są rozdrobnione i w wielu ośrodkach rozwiązuje się ten sam problem bez żadnej koordynacji. Konferencja wykazała ogromny potencjał do tworzenia własnego softwaru, lecz są trudności w ich wykorzystaniu. Wynika z tego również fakt, że bez współpracy z zagranicą i koordynacji nie stworzymy konkurencyjnych systemów liczących się na światowym rynku oprogramowania.

Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 24-26listopada br.


TOP 200