CA w walce o pozycję na rynkach bezpieczeństwa i zarządzania

Firma udostępniła kilka nowych i uzupełnionych wersji oprogramowania w dwóch kluczowych dla niej obszarach: bezpieczeństwa i zarządzania, jak zapewnia producent: lepiej zintegrowanych i łatwiejszych w użyciu.

CA zapowiedziała trzy nowe produkty programowe i uaktualniła pięć innych, co ma zwiększyć jej możliwości w zakresie zabezpieczania tożsamości, zarządzania złożonymi środowiskami IT i automatyzacji procesów we wszystkich domenach IT. Obserwatorzy uważają, że jest to zapowiedź powrotu firmy do ostrej walki o pozycję na tych rynkach.

Nowe i zaktualizowane rozwiązania pojawiły się w ramach programu Enterprise IT Management (EITM). Jest to strategia firmy związana ze zmianą sposobu zarządzania działami IT w przedsiębiorstwach - modułowy system zarządzania i zabezpieczania środowisk IT ma umożliwiać też dopasowanie działań IT do celów biznesowych firmy.

Zobacz również:

W skład nowej oferty wchodzą produkty służące do zarządzania zgodnością z przepisami oraz ryzykiem, jak również najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, pozwalające na wdrażanie spójnych zasad i procesów zarządzania w obrębie danej organizacji oraz umożliwiające usprawnienie kluczowych operacji IT.

Pięć zaprezentowanych nowości ma usprawniać procesy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i wdrażanie rozwiązań z dziedziny identyfikowania, mierzenia, analizowania i równoważenia ryzyka.

CA GRC Manager r1.5 ma zapewniać nowe możliwości centralnego zarządzania ryzykiem. Nowa wersja pozwala na zarządzanie całym cyklem życia reguł biznesowych, zestawianie oraz definiowanie, zarządzanie i analizowanie kluczowych wskaźników wydajności i ryzyka wraz z możliwością mierzenia i zestawiania aktualnych poziomów wydajności i ryzyka.

CA Security Compliance Manager jest nowym produktem, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej oraz zgodność z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi. Zadaniem systemu jest automatyczne wykrywanie przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zgodności z przepisami.

CA Access Control r12 ma umożliwiać tworzenie i wdrażanie systemów kontroli dostępu na różnych platformach, działających w oparciu o role. Obsługuje rozszerzoną listę systemów operacyjnych działających w trybie gościa na maszynach wirtualnych oraz systemów operacyjnych zapewniających sesje wirtualizacji.

CA Identity Manager r12 ma zapewniać zarządzanie tożsamością w środowiskach mainframe i rozproszonych. Umożliwia zarządzanie cyklem życia tożsamości - od utworzenia, poprzez modyfikacje, aż po usunięcie. System ma zapewniać dokładniejsze zarządzanie uprawnieniami oraz możliwości automatyzacji pracy, ułatwiające administrowanie.

CA Software Compliance Manager to nowy produkt pozwalający m.in. na zarządzanie licencjami oprogramowania. System umożliwia opracowanie stałych procesów zapewniania zgodności z przepisami. Upraszcza również procedury audytu, integrując się z oprogramowaniem innych firm i narzędziami katalogowymi CA.

Trzy rozwiązania firmy związane są z automatyzacją procesów IT, powiązanych z dostosowaniem do działań biznesowych:

CA IT Process Manager to nowy produkt, który automatyzuje procesy w centrach danych. Umożliwia projektowanie, tworzenie, organizowanie i raportowanie w zakresie zautomatyzowanego przepływu pracy w procesach IT.

CA Advanced Systems Management r11.2 ma usprawniać zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi środowiskami serwerowymi. Obecna wersja umożliwia m.in. integrację z VMware VirtualCenter.

System CA OPS/MVS Event Management i Automation r11.6 umożliwia automatyzację zarządzania zasobami systemowymi z/OS oraz zawiera funkcję monitorowania i zarządzania infrastrukturami łączącymi systemy mainframe z zasobami peryferyjnymi - Enterprise Systems Connection i Fiber Connectivity.


TOP 200