CA: oprogramowanie do zarządzania wydajnością sieci

Zarządzający siecią w przedsiębiorstwach często podkreślają fakt, że chociaż narzędzia używane do monitorowania urządzeń sieciowych zbierają mnóstwo informacji, to interpretacja tej informacji jest trudna i czasochłonna. CA ma nadzieje rozwiązać ten problem wydając nową wersję oprogramowania eHealth, do zarządzania wydajnością sieci, przejętego wraz z firmą Concord Communications.

Najnowsze wydanie - eHealth 6.0 - łączy zbieranie i analizę danych o wydajności sieci z silnym motorem raportującym. Firma zagnieździła w tym oprogramowaniu interfejs raportów, oparty na technologii Cognos, który może być używany do dostosowywania raportów dla potrzeb użytkowników.

EHealth instaluje się na dedykowanych serwerach (m.in. HP-UX, Sun Solaris, Windows 2003) i wykorzystuje protokół SNMP do zbierania danych z urządzeń w zarządzanej sieci. Oprogramowanie ma wbudowany algorytm wspomagający użytkowników w łatwiejszym analizowaniu zbieranych danych. Do zarządzania parametrami wydajności na poziomie systemu, takimi jak czas reakcji serwera na żądania aplikacji, eHealth wykorzystuje zarówno moduły agentów SystemEdge firmy Concord, jak również agenty programowe CA Unicenter NSM (Network and Systems Management).

Ehealth Report Center, zawarty w tym wydaniu, pozwala na tworzenie scenariuszy typu 'what-if' umożliwiających rozpoznanie skutków dodania do sieci użytkowników lub aplikacji oraz ocenę możliwości sieci w tym kontekście.

CA integrowała swoje produkty Unicenter z oprogramowaniem Concord Health i Spectrum (do zarządzania uszkodzeniami sieci) firmy Aprisma od czasu przejęcia firmy Concord w roku ubiegłym. Firma Aprisma została kupiona przez Concord tuż przed przejęciem.

Pakiet podstawowy eHealth 6.0 kosztuje ok. 50 tys. USD i zawiera bazę danych Oracle, moduł raportujący Cognos i zestaw standardowych wzorców raportów, które mogą być dostosowywane przez użytkownika.


TOP 200