CA: nowe wersje programów do archiwizacji i odtwarzania danych

Firma wprowadziła na rynek nową wersję rozwiązania CA Recovery Management, wzbogaconą o takie funkcjonalności, jak centralna konsola zarządzania, ściślejsza współpraca z VMware i usprawnione mechanizmy wyszukiwania danych.

Pakiet CA Recovery Management obejmuje nowe wersje programów CA ARCserve Backup, CA XOsoft High Availability (dawniej CA XOsoft WANSyncHA) i CA XOsoft Replication (dawniej CA XOsoft WANSync).

CA ARCserve Backup r12 zapewnia centralnie zarządzaną ochronę danych, łączącą mechanizmy tworzenia kopii zapasowych na dyskach i taśmach z zintegrowanymi narzędziami antywirusowymi i szyfrującymi.

W wersji tej zawarto nowe funkcje scentralizowanego zarządzania, udoskonalono mechanizmy szyfrowania i zapewniono ściślejszą integrację z oprogramowaniem VMware. Ulepszone mechanizmy raportowania mają zapewniać informacje umożliwiające szybkie optymalizowanie środowisk do tworzenia kopii zapasowych oraz rozwiązywanie występujących problemów. Rozszerzone funkcje zarządzania wirtualnymi bibliotekami taśm i dysków mają upraszczać i przyspieszać odtwarzanie danych. Zapewniono również ściślejszą integrację z produktami CA z serii XOsoft, która umożliwia administrowanie replikami i zadaniami tworzenia kopii zapasowych w ramach jednego systemu do zarządzania odtwarzaniem danych.

CA XOsoft High Availability r12 i CA XOsoft Replication r12 CA XOsoft Replication i CA XOsoft High Availability to rozwiązania zapewniające ciągłość pracy i umożliwiające usuwanie skutków awarii. Produkty te obejmują zintegrowane funkcje replikacji, ciągłej ochrony danych, automatycznego przełączania awaryjnego i automatycznego testowania procedur usuwania skutków awarii.

W nowej wersji wprowadzono funkcje scentralizowanego zarządzania, nowe repozytorium do ciągłej ochrony danych, rozszerzone funkcje do testowania procedur usuwania skutków awarii, nowy mechanizm synchronizacji, który ma skracać planowane przestoje oraz upraszczać obsługę oprogramowania. Funkcja aktualizacji bez ponownego uruchamiania systemu upraszcza i ułatwia planowanie i wdrażanie aktualizacji.


TOP 200