CA i Gupta planują wspólną bazę

Na początku kwietnia firmy Computer Associates i Gupta zawarły umowę mającą na celu uzupełnienie oferty firmy CA o system zarządzania bazami danych dla pojedynczego użytkownika. CA użyje bazy Gupty SQLBase 6.0 jako podstawy nowego produktu o nazwie CA-OpenIngres/Desktop dla Windows 3.1 i Windows 95.

Na początku kwietnia firmy Computer Associates i Gupta zawarły umowę mającą na celu uzupełnienie oferty firmy CA o system zarządzania bazami danych dla pojedynczego użytkownika. CA użyje bazy Gupty SQLBase 6.0 jako podstawy nowego produktu o nazwie CA-OpenIngres/Desktop dla Windows 3.1 i Windows 95.

Firmy zamierzają współpracować w celu uzupełnienia bazy CA-OpenIngres/Desktop o możliwości replikacji, co pozwoli na przenoszenie danych z tego nowego serwera do standardowych serverów CA-OpenIngres. W ramach porozumienia CA otrzymuje prawa do kodu źródłowego SQLBase, narzędzia do administrowania bazą SQLConsole i programu komunikacyjnego do łączenia się z innymi bazami SQLRouter.

Porozumienie pozwoli firmie Gupta wyjść z trudnego okresu strat ponoszonych w ciągu ostatnich kilku kwartałów, gdyż CA będzie przez 5 lat płacił firmie 7 mln USD w ramach opłat licencyjnych oraz na korzystnych warunkach udzieli jej pożyczki 10 mln USD.

Nowa baza CA-OpenIngres/Desktop pojawi się w ciągu miesiąca w pakiecie do opracowania aplikacji OpenRoad; cena tego pakietu na razie nie jest znana.

Obserwatorzy rynku baz danych wyrażają wątpliwości czy to porozumienie - korzystne dla Gupty - jest także korzystne dla rynku i pozwoli jej pozostać firmą niezależną. Kilka podobnych porozumień skończyło się całkowitym przejęciem firm i ścisłym powiązaniem ich produktów z systemami baz danych jednego producenta.


TOP 200