CA-Clipper 5.2 w wersji beta

Clipper, szczególnie popularny w naszym kraju język tworzenia aplikacji obsługi baz danych dla PC, nie tylko zmienił producenta. Computer Associates International Inc., która w czerwcu 1992 r. wykupiła twórcę Clippera - Nantucket, kontynuuje projekty tej firmy i prawdopodobnie w I kw. 1993 r. wprowadzi na rynek zmienioną wersję kompilatora: CA-Clipper 5.2.

Clipper, szczególnie popularny w naszym kraju język tworzenia aplikacji obsługi baz danych dla PC, nie tylko zmienił producenta. Computer Associates International Inc., która w czerwcu 1992 r. wykupiła twórcę Clippera - Nantucket, kontynuuje projekty tej firmy i prawdopodobnie w I kw. 1993 r. wprowadzi na rynek zmienioną wersję kompilatora: CA-Clipper 5.2.

Pierwszej publicznej prezentacji nowego kompilatora w wersji beta dokonano w początku listopada na TechniCon '92 - dorocznym zjeździe developerów baz danych, których producentem jest CA. CA-Clipper 5.2 pokazano także na jesiennym Comdex '92 w Las Vegas (20 listopada). Tę samą wersję mogli również podziwiać developerzy i dystrybutorzy z Europy Wschodniej i ?rodkowej na konferencji zorganizowanej przez CA w Wiedniu w pierwszej dekadzie grudnia.

Nowe własności Clippera to m.in.:

- więcej wymiennych sterowników do baz danych RDD (Replaceable Database Drivers), w tym nowy NTX do warunkowego indeksowania, MDX do dBase IV, sterownik do Fox Pro oraz Borlandowskiego Paradoxu; udostępnione zostaną również poszukiwane przez programistów API (Application Programming Interfaces) dla RDD oraz dla obsługi pamięci wirtualnej;

- akceptacja kodów źródłowych stworzonych w Prologu i Epilogu (w naszym kraju akurat malo popularnych);

- zgodność ze specyfikacją LIM 4.0 z przekroczeniem bariery 8 MB dla EMS;

- przyspieszenie obsługi ekranu z wykorzystaniem techniki RSIS (Relocateable Screen Interface Specification).

Przewidywana cena katalogowa CA-Clippera 5.2 u resellerów ma wynosić 795 USD. Ograniczona liczba egzemplarzy zostanie sprzedana w USA za promocyjną kwotę 149 USD.

Jak powiedział Marc Sokol, dyrektor CA ds. rozwojowych (Director of Product Strategy), największym zainteresowaniem CA cieszy się obecnie Rosja, gdzie wkrótce zostanie otwarte biuro firmy. CA pozostaje pod dużym wrażeniem spotkania z kilkuset developerami Clippera, które niedawno odbyło się w Moskwie. Rosyjski rynek informatyczny jest obecnie interesujący z trzech powodów: bazy intelektualnej użytkowników, rozległości i jasnego harmonogramu ochrony legislacyjnej oprogramowania.

Działający w Paryżu Zhdan Staruch (District Manager dla Europy ?rodkowej i Wschodniej) jako swoich polskich partnerów wymienił FRTK, Hitex (który jest również jedynym w Polsce autoryzowanym cemtrum szkoleniowym CA-Clippera) i Soft-tronik. Rozmowy nt. dystrybucji są również prowadzone z poznańską firmą Combo.

Computer Associates została założona w 1976 r. w celu opracowywania niezależnego od sprzętu oprogramowania dla dużych (mainframe) i średnich komputerów (midrange). Szczególnie znana jest ze swoich narzędzi do przenoszenia oprogramowania pomiędzy różnymi środowiskami, zarówno sprzętu jak i systemów operacyjnych. Najbardziej znana jest z techniki Zintegrowanych Usług Zarządzania Bazami Danych IDMS (Integrated Database Management Services), które są stosowane w celu zapewnienia wysokiego stopnia poufności danych. IDMS zawiera m.in. zrealizowaną w wielu wersjach sprzętowych możliwość Zintegrowanego ?ledzenia Zdarzeń IENF (Integrated Event Notification Facility), która pozwala na odnotowywanie historii sesji do poziomu aplikacji włącznie.

Obecnie, z zatrudnieniem 7500 osób i przychodem rocznym 1,5 mld USD, CA pragnie udostępnić wiele swoich produktów platformom PC dla DOS-u, Windows i OS/2. Stworzono już dla nich kompilator CA-C++, a także wiele aplikacji, zaczynając od dawno znanego arkusza kalkulacyjnego SuperCalc po różnego rodzaju oprogramowanie dla biur: UNICENTER (OS/2, Unix), CA- Realizer, CA-SuperProject, CA-Compete, ACCPAC, CA-Textor. W latach 90., w ramach przejętego od Nantucket'a projektu Aspen, CA zamierza stworzyć jeden język baz danych, który posiadałby zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji IDE (Integrated Development Environment), możliwości pracy z formatami zwanymi Xbase, przez co rozumie się dBase, Clipper, Fox oraz CA-dBFast (narzędzia do upgrade'u programów dBase III do Windows). Istotnymi cechami prac Aspen, zwanego czasem "nowym Xbase" ma być dopracowanie się narzędzia, pozwalajacego na techniki OOP (programowania zorientowanego obiektowo), niskopoziomowe (zbliżone do C) i wykorzystani architektury typu klient/serwer. Jak dotąd Clipper posiada statyczne elementy programowania obiektowego, bez możliwości definiowania nowych obiektów i własności dziedziczenia.


TOP 200