Był Macrosoft, jest Macrologic

Nowa nazwa Macrosoftu przegłosowana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy brzmi Macrologic. Zmiana nazwy to element nowej strategii spółki, której od niedawna przewodzi Krzysztof Szczypa.

Zmianę nazwy Macrosoft zapowiadał już w sierpniu. W ubiegłym tygodniu spółka ujawniła plan konsolidacji ze spółkami zależnymi. Nowym prezesem firmy został Krzysztof Szczypa. Sławomir Kosz, pełniący funkcję prezesa przez minione pięć lat, jako członek zarządu, będzie odpowiedzialny za politykę personalną oraz kontrolę nad efektami synergii, wynikającej z połączenia z dziewięcioma firmam z grupy.

Nowej nazwy Macrosoft będzie używał po zarejestrowaniu jej przez sąd na początku października. Przedstawiciele firmy podkreślają, że odswieżenie wizerunku ma związek z 20-leciem działalności oraz przekształceniu się Macrosoftu z typowego producenta oprogramowania w firmę świadczącą także usługi konsultingowe.

Na temat planów spółki dotyczących zwiększenia przychodów pisaliśmy w artykule: MacroSoft: nowy prezes, rusza konsolidacja