Był MacroSoft, jest Macrologic

Nowa nazwa MacroSoftu - przegłosowana przez akcjonariuszy - brzmi Macrologic.

Nowa nazwa MacroSoftu - przegłosowana przez akcjonariuszy - brzmi .

Jest to element nowej strategii spółki, której od niedawna przewodzi Krzysztof Szczypa. Zmianę nazwy MacroSoft zapowiadał już w sierpniu. Na początku września spółka ujawniła plan konsolidacji ze spółkami zależnymi. Nowej nazwy MacroSoft będzie używał po zarejestrowaniu jej przez sąd na początku października. Przedstawiciele firmy podkreślają, że odświeżenie wizerunku ma związek z XX-leciem działalności i przekształceniu się firmy z typowego producenta oprogramowania w firmę świadczącą również usługi konsultingowe.


TOP 200