Być w sieci

Istnieje wiele technologii i sposobów włączania do sieci komputerów, jednak najpopularniejszą z nich jest nadal Ethernet.

Istnieje wiele technologii i sposobów włączania do sieci komputerów, jednak najpopularniejszą z nich jest nadal Ethernet.

Dominującą technologią wykorzystywaną przy podłączaniu komputerów do sieci jest dziś - podobnie jak przed kilkoma laty - Ethernet. Jego następca, Fast Ethernet, umożliwiający komunikację z szybkością 100 Mb/s, jest często adaptowany w szkieletach sieci korporacyjnych i wykorzystywany jako technologia włączania do sieci serwerów. Rzadko jednak jeszcze w Polsce buduje się sieci, które w całości zapewniają klientom końcowym dostęp z szybkością 100 Mb/s. Sytuacja ta z pewnością się zmieni po pełnej standaryzacji protokołu 1000Base-T, umożliwiającego komunikację z szybkością 1 Gb/s dzięki standardowemu okablowaniu miedzianemu 5 kategorii. Gigabit Ethernet pozwoli znacznie zwiększyć przepustowość szkieletów sieci, co umożliwi również zwiększenie pasma na stacjach roboczych.

Szybsze przełączniki

Na szybkość pracy sieci komputerowych duży wpływ miało wdrażanie przełączników sieciowych zamiast stosowanych wcześniej koncentratorów. Przełącznik ma tę istotną przewagę, że może stworzyć dedykowany kanał komunikacyjny między dwoma portami o przepustowości np. 100 Mb/s (jeśli te porty mają takie przepustowości). Równocześnie pozwala to osiągnąć tak samo wydajną transmisję na innych dwóch portach. Jest to niemożliwe do realizacji w przypadku koncentratorów, gdzie pasmo 100 Mb/s jest współdzielone między wszystkimi obsługiwanymi portami, często więc efektywna szybkość komunikacji jest mniejsza niż nominalna przepustowość każdego z portów.

Rok 1999 będzie prawdopodobnie ostatnim dla tradycyjnych koncentratorów (hubów) sieciowych. Głównym powodem ich wyparcia jest coraz mniejsza różnica cenowa między koncentratorami a przełącznikami. Cena ta, na poziomie urządzeń oferujących przepustowość 10 Mb/s na każdym z portów, już się wyrównała. Różnica jest także coraz mniejsza dla zyskujących na popularności urządzeń sieciowych o przepustowości zarówno 10, jak i 100 Mb/s na każdym z portów. Według firmy analitycznej IDC, to właśnie sprzedaż tych przełączników charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu.

Ethernet

Sieci lokalne zdominowała technologia Ethernet i jej następcy. Nic też nie wskazuje, by sytuacja ta miała się zmienić. Podstawowym medium jest kabel miedziany UTP 5 i tu także nie należy oczekiwać dużych zmian. Popularne jeszcze kilka lat temu idee ATM-to-the-desk i fiber-to-the-desk, postulujące podłączanie komputerów użytkowników szybkimi łączami światłowodowymi do sieci ATM o dużej przepustowości, dziś nie znajdują uzasadnienia w odniesieniu do przeciętnych sieci komputerowych (nie narażonych np. na szkodliwe, duże promieniowanie elektromagnetyczne).

Tym, czego należy spodziewać się w najbliższych latach, jest pełna akceptacja technologii Fast Ethernet jako rozwiązanie umożliwiające włączenie do sieci komputerów użytkowników. Standardem staną się także sieci przełączane 100 Mb/s, wykorzystujące technologię trunkingu do łączenia urządzeń sieciowych i serwerów (technologia pozwalająca stworzyć kanał komunikacyjny o zwielokrotnionej przepustowości z kilku połączonych równolegle kanałów 100 Mb/s) lub Gigabit Ethernet w szkielecie sieci.

Zarządzanie, bezpieczeństwo i jakość usług

Istotne zmiany zajdą także w kartach sieciowych instalowanych w komputerach. Obecnie mają one tylko jedno zadanie - przesyłać dane z maksymalną szybkością między komputerem a urządzeniem sieciowym, do którego jest on włączony. Administratorzy coraz częściej domagają się jednak, by karty sieciowe były wzbogacone funkcjonalnie, np. obsługiwały mechanizmy nadawania priorytetów pakietom sieciowym, umożliwiały zdalne włączanie i wyłączanie komputerów za pośrednictwem (Remote Wake-up). Karta sieciowa coraz częściej staje się inteligentną końcówką systemu zarządzania stacjami roboczymi pracującymi w sieciach.

Istotną cechą, którą powinny spełniać nowoczesne karty sieciowe, jest możliwość programowej aktualizacji ich , tak by mogły one bez konieczności wymiany wykonywać nowe funkcje.

Bezprzewodowo i poprzez USB

Rozwiązaniem idealnym dla użytkowników komputerów przenośnych jest możliwość pracy w sieci z wykorzystaniem bezprzewodowych kart sieciowych. Chociaż aktualny standard nie umożliwia na razie komunikacji radiowej z dużą szybkością (IEEE 802.11 pozwala przesyłać dane z przepustowością 2 Mb/s), to niektórzy producenci (np. 3Com) wprowadzają na rynek rozwiązania oparte na nie ustandaryzowanej, rozszerzonej wersji tego standardu 802.11 HR, pozwalającej przesyłać dane z szybkością ok. 11 Mb/s w paśmie radiowym 2,4 GHz. Rozwiązanie to, wprawdzie atrakcyjne z funkcjonalnego punktu widzenia, jest na razie drogie w porównaniu z klasycznymi sposobami podłączania użytkowników do sieci komputerowych. Jego koszt jest kilkakrotnie wyższy w porównaniu z zakupem sprzętu do komunikacji z wykorzystaniem okablowania miedzianego.

Alternatywą wobec zakupu kart sieciowych jest inwestycja w konwertery, umożliwiające włączenie komputerów do sieci z użyciem coraz popularniejszych portów USB. Ze względu na ograniczone możliwości zarządzania i małą przepustowość rozwiązanie to ma jednak szansę na popularyzację wyłącznie w małych sieciach i jest przeznaczone głównie dla użytkowników indywidualnych, którzy w ten sposób zamierzają łączyć komputery w domu.


TOP 200