Być bliżej klienta

W Polsce produkty SGI to głównie wieloprocesorowe serwery, superkomputery oraz graficzne stacje robocze.

W Polsce produkty SGI to głównie wieloprocesorowe serwery, superkomputery oraz graficzne stacje robocze.

Superkomputery SGI pracują w naukowych ośrodkach obliczeniowych (Państwowy Instytut Geologiczny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku, Politechnika Szczecińska). Serwery superkomputerowe stosowane są także w przemyśle (Stomil Olsztyn, FSC w Jelczu, Polar Wrocław, Wrozamet Wrocław) oraz obsługują duże bazy danych (m.in. geologicznej mapy Polski opartej na RDBMS ORACLE w Państwowym Instytucie Geologicznym).

Szeroko znane są stacje graficzne SGI instalowane w studiach telewizyjnych, reklamowych itp. Zainteresowanie komputerami SGI w Polsce jest bardzo duże, a warszawska ATM jest największym światowym dystrybutorem wśród niezależnych bezpośrednio od SGI.

Bezpośrednia obecność SGI na polskim rynku pozwala także na lepsze wyczucie potrzeb klientów. Przykładem mogą być działania związane z przemysłem stoczniowym, gdzie to właśnie impuls z Polski doprowadził do przeniesienia na platformę SGI specjalistycznego oprogramowania fińskiej firmy NAPA OY.

Biuro zamierza zmaksymalizować pozycję Silicon Graphics i stopień penetracji polskiego rynku w pełnym współdziałaniu z dystrybutorem, warszawską ATM i w przyszłości doprowadzić do sprzedaży produktów SGI na polskim rynku za ok. 40 mln USD rocznie.

SGI jest głównym producentem graficznych systemów komputerowych. Oferuje także najnowocześniejsze wieloprocesorowe systemy komputerowe. Produkcja SGI zdominowała rynek filmowo-telewizyjnej obróbki obrazu, profesjonalnych symulacji, wizualizacji trójwymiarowych (np. w zastosowaniach chemicznych i biochemicznych). Jest jednym z największych dostawców komputerów obliczeniowych średniej i dużej mocy. Na liście 500 najszybszych komputerów świata maszyna SGI zajmuje 3 miejsce. Wieloprocesorowe serwery produkcji Silicon Graphics mogą obsługiwać nowe typy baz danych o pojemnościach rzędu terabajtów (zbiory danych naukowych np. Human Body Project, Human Genome, dane sejsmiczne itp.). SGI jako pierwsze wprowadziło komputery o symetrycznej architekturze równoległej, a wprowadzone dwa lata temu modele nadal oferują najlepsze na rynku przepustowości szyn danych. Oddział Silicon Graphics, MIPS Technologies Inc. opracował procesory MIPS R2000, R3000, rodzina R4000, R8000 (od maja br. w wersji 90 MHz) i R10000.

Zakumulowana stopa wzrostu w ciągu ostatnich lat wynosi w SGI przeszło 40%. Na badania firma przeznacza 13% obrotu. W pierwszych 6 miesiącach roku finansowego 1995 obrót wyniósł 951 mln USD, dochód netto 96 mln USD (54% więcej niż w analogicznym okresie roku 1994).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200