Buszujący w Internecie

Dostępne są już rozwiązania pozwalające na zachowanie pełnej anonimowości w sieci globalnej.

Dostępne są już rozwiązania pozwalające na zachowanie pełnej anonimowości w sieci globalnej.

Internetowa anonimowość ma swoje dawne korzenie. Przed kilkoma laty dużą popularność zyskał serwis anon. penet.fi, pozwalający na wysyłanie i otrzymywanie anonimowej poczty elektronicznej. Został on zamknięty po głośnej awanturze z sektą scjentologów. Powstały jednak inne serwisy zapewniające anonimowość, jak chociażbyhttp://www.anonimizer.com. Całkowite ukrycie swojej tożsamości w Internecie jest jednak technicznie dość trudne. Bez dysponowania wyspecjalizowaną wiedzą cechującą hakerów, trudno ukryć podstawową informację, jaką stanowi adres IP, spod którego przychodzimy.

Mało znana firma Zero-Knowledge System (ZKS) oferuje rozwiązanie, które ma zagwarantować pełną anonimowość użytkownikowi Internetu, zarówno przy korzystaniu z WWW, jak i poczty elektronicznej czy IRC.

Wykorzystanie oprogramowania ZKS jest uwarunkowane możliwością obsługi tzw. anonimowego protokołu IP na serwerach, które wykorzystuje komputer użytkownika do łączności z Internetem. Firma ZKS zamierza oferować oprogramowanie bezpłatnie wszystkim interentowym usługodawcom.

Program szyfruje wszystkie wysyłane dane (użytkownik wcześniej wybiera jeden z oferowanych przez program pseudonimów), które zostają umieszczone w pakietach UDP. Potem wędrują one przez ciąg serwerów (minimum dwa), które powtarzają proces szyfrowania, tak aż na końcowym serwerze dane zostają zdeszyfrowane, końcowy adres IP jest zaś nie do wyśledzenia przez odbiorcę. Jest to proces zwany routingiem cebulowym, który być może zostanie opisany jako dokument RFC (Request for Comments). Pośredniczące w szyfrowaniu serwisy mogą znajdować się w różnych obszarach Internetu - wyśledzenie nadawcy będzie wówczas tym trudniejsze, im więcej będzie tych serwerów. Działanie anonimowego IP zależy więc od utworzenia infrastruktury serwerów wspierających rozwiązanie, takie jak ZKS.

Oprogramowanie ZKS przedstawiono po raz pierwszy w czasie tegorocznej konferencji Def Con, na której gromadzą się osoby zajmujące się bezpieczeństwem sieci i znani hakerzy. Zapewniana przez nie anonimowość może być potrzebna na przykład firmom, które chciałyby prowadzić dyskretne badania rynkowe w Internecie. Oczywiście istnieje obawa, że można ją także wykorzystać w złych celach, jest chociażby wygodnym narzędziem dla terrorystów wysyłających listy z pogróżkami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200