Business Intelligence w aplikacjach CDN

Firma CDN SA opracowała adresowane do firm średniej wielkości rozwiązanie klasy Business Intelligence - CDN XL Controlling, oparte na technologii Microsoft Analysis Services 2000.

Firma CDN SA opracowała adresowane do firm średniej wielkości rozwiązanie klasy Business Intelligence - CDN XL Controlling, oparte na technologii Analysis Services 2000.

CDN XL Controlling jest elementem zintegrowanego systemu do zarządzania CDN XL.

Punktem centralnym rozwiązania jest zintegrowana hurtownia danych, zasilana danymi z baz operacyjnych, na których pracują moduły finansowo - księgowe, magazynowe, CRM i inne, wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie firmy CDN oparte jest na technologii wielowymiarowych baz danych Microsoft Analysis Services 2000 i OLAP (On-Line Analytical Processing).

Zobacz również:

Moduł może analizować nie tylko dane finansowe, wchodzące w zakres różnego rodzaju sprawozdań, ale oferuje również bogaty zestaw analiz dotyczących wielu dziedzin. Przykładowo można analizować takie wskaźniki, jak jakość dostawców, obciążenie działań logistycznych, skuteczność kampanii marketingowych, czy poziom wykorzystania powierzchni magazynowej na przestrzeni czasu. Możliwe są również analizy danych pochodzących z zewnętrznych źródeł - na przykład billing centrali telefonicznej czy dzienniki serwera internetowego Microsoft IIS.

Oprócz funkcji analitycznych, CDN XL Controlling realizuje również funkcje budżetowania, wykorzystując mechanizmy zapisu danych oferowane przez Analysis Services 2000. System pozwala na równoległą pracę wielu osób w procesie tworzenia budżetu. Równolegle system śledzi wykonanie budżetu. Bazy analityczne CDN XL Controlling dostępne są z poziomu wielu popularnych narzędzi np. takich jak Microsoft Excel XP, czy Microsoft Data Analyzer.

CDN XL jest otwartym systemem klasy ERP pracującym w środowisku Windows, wykorzystującym technologię klient-serwer. System współpracuje z bazą danych Microsoft SQL Serwer 2000 i uzyskał certyfikat "Designed for Microsoft Back Office".

Krakowska firma CDN, należąca do Grupy Kapitałowej Comarch, jest producentem oprogramowania do zarządzania firmą. Firma udostępnia systemy - Egeria, CDN eXL, CDN eOPT!MA - w modelu ASP (http://www.casper.pl).

Informacje o CDN XL Controlling oraz Business Intelligence można znaleźć na stronach: http://www.microsoft.com/poland/rozwiazania/default.asp?nr=79


TOP 200