Business Intelligence na każdym biurku

Narzędzie do analizy, prognozowania, wykrywania zależności i tendencji oraz podejmowania decyzji.

Narzędzie do analizy, prognozowania, wykrywania zależności i tendencji oraz podejmowania decyzji.

Termin "business intelligence" nie poddaje się tłumaczeniu, jestem więc zmuszony zostawić go w oryginalnym brzmieniu. Oznacza on w zasadzie dostęp do danych ułatwiających prowadzenie działalności firmy, ale nie tylko - to przede wszystkim narzędzie do analizy, prognozowania, wykrywania zależności i tendencji oraz podejmowania decyzji.

Kanadyjska firma Cognos od ponad 25 lat zajmuje się opracowaniem aplikacji dla potrzeb biznesu. Nadal znaczną część jej dochodów stanowią kwoty uzyskane z tej właśnie działalności. Jednak - początkowo dla własnych potrzeb, potem zaś na rynek komercyjny - opracowała kilka programów narzędziowych. Pierwszy z nich, PowerHouse, jest to zupełnie nie znany w Polsce język 4GL i środowisko do opracowania aplikacji serwerocentrycznych. Axiant jest to pakiet narzędziowy do opracowania aplikacji klient/serwer. Bardziej znane są dwa inne produkty tej firmy - PowerPlay i Impromptu.

Impromptu

Impromptu (opisany szczegółowo w CW nr 46 z dnia 11 grudnia 1995 r.) jest to pakiet programowy do tworzenia raportów ad hoc z bazy danych. Wzorce i ramy raportów (frames) pozwalają na szybkie przygotowanie raportów, zaś katalog (rodzaj słownika) izoluje użytkownika od terminologii stosowanej przez twórców bazy danych, dając możliwość posługiwania się terminami zrozumiałymi w biznesie.

Administrator może ograniczać dostęp do bazy dla zapewnienia ochrony danych, tworzyć widoki bazy o profilu dostosowanym do wymagań użytkownika oraz określać, jaka część raportu zostanie wykonana na stacji klienta, jaka zaś na serwerze bazy danych. Korzystanie z możliwości OLE Automation pozwala na włączanie wyników do dowolnych narzędzi na biurku, zaś uruchamianie na serwerze zapamiętanych procedur tworzy swoiste makro w środowisku klient/serwer.

PowerPlay

PowerPlay 4.1 jest to pakiet przeznaczony do wspomagania podejmowania decyzji w każdej dziedzinie działalności - od analizy sprzedaży, kontroli jakości produkcji, oceny efektywności inwestycji finansowych czy kontroli przepływu gotówki, zarządzania projektami, aż po ocenę kwalifikacji pracowników.

Idea PowerPlay polega na tworzeniu wielowymiarowej bazy danych na podstawie zawartości operacyjnej bazy danych lub zawartości hurtowni danych i umożliwieniu wielowymiarowej analizy tych danych pod różnymi kątami widzenia (np. wg układu geograficznego, czasowego, osobowego lub poszczególnych produktów w analizie sprzedaży), zwanymi w tym przypadku wymiarami. Analiza wg poszczególnych wymiarów służy do określenia tendencji w sposób znacznie bardziej efektywny niż jest to możliwe na podstawie szczegółowych danych z bazy operacyjnej.

Od użytkownika nie wymaga się znajomości SQL - operuje on znanymi mu terminami, może nawet mieć do dyspozycji lokalne paski narzędziowe z własnymi nazwami wymiarów.

Podobnie jak niektóre inne tego typu narzędzia, produkt do wyświetlania wyników operuje na lokalnej bazie tworzonej ad hoc dla potrzeb konkretnej analizy w pamięci lokalnego PC, korzystając z danych w hurtowni.

Wielowymiarowa baza danych (lokalna hurtownia danych) jest zarządzana za pomocą firmowego wielowymiarowego serwera, działającego na platformie unixowej, chociaż można korzystać także z serwerów Oracle czy Informix.

Szczegółowe dane na temat produktów Cognos można uzyskać w firmie TRAX, Zielona Gora, tel. (68) 269 569.


TOP 200