Business Audio dla PC

Compaq, Microsoft oraz Analog Devices Inc. podjęły przed półtora rokiem wspólne prace rozwojowe nad wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania umożliwiającego zastosowanie funkcji audio w komputerach osobistych używanych do celów zawodowych.

Compaq, Microsoft oraz Analog Devices Inc. podjęły przed półtora rokiem wspólne prace rozwojowe nad wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania umożliwiającego zastosowanie funkcji audio w komputerach osobistych używanych do celów zawodowych.

Business Audio powstało z połączenia Windows 3.1 z technologią OLE (Object Linking and Embedding) wraz z różnymi interfejsami umożliwiającymi programowanie aplikacji audio. Płyta zbudowana w oparciu o nowy układ scalony SoundPort Analog Devices będzie w stanie "zrozumieć" dane audio czy pliki dźwiękowe pochodzące z rozmaitych środowisk. Zastosowany hardware zapisuje lub odtwarza dźwięk o jakości spotykanej w PC, telefonach i współpracujących z nimi urządzeniach oraz w odtwarzaczach CD (mono i stereo). Na początek Business Audio znajdzie najszersze zastosowanie w sporządzaniu adnotacji głosowych w arkuszach kalkulacyjnych Windows 3.1, opracowywaniu dokumentów oraz w poczcie elektronicznej. Użytkownicy będą mogli zapisywać, edytować oraz odtwarzać własny głos, zostawiać własne komunikaty audio w plikach lub wysyłać je do współpracowników. Aby odtworzyć wpisaną wiadomość audio wystarczy "włączyć" ikonę, która ukaże się w aplikacji. Użytkownicy Windows 3.1 będą również mogli odtwarzać specjalne dźwięki związane z funkcjami komputera - np. otwarcie lub zamknięcie pliku - co oznacza koniec ery "beepów" dobrze znanych z PC. Jeszcze w tym roku produkty z Business Audio mają znaleźć się na rynku.


TOP 200