Bufory bliżej standardu

Przejęcie firmy Entera przez CacheFlow, warte 400 mln USD może przyspieszyć standaryzację rozwiązań buforujących.

Przejęcie firmy Entera przez CacheFlow, warte 400 mln USD może przyspieszyć standaryzację rozwiązań buforujących.

Już wkrótce opracowywane niezależnie przez Cisco Systems, Inktomi i CacheFlow propozycje standardów dotyczących sieci dystrybucji informacji (Content Delivery Networks) mogą zostać ujednolicone. Nastąpić to może wskutek przejęcia firmy Entera przez CacheFlow. Inżynierowie Entery byli twórcami protokołów stosowanych przez konkurencyjne wobec CacheFlow stowarzyszenie firm Content Alliance, któremu przewodzi Cisco. Znaczącego postępu w standaryzacji tych protokołów należy się spodziewać już w połowie grudnia br., na kiedy planowane jest kolejne spotkanie komitetu normalizacyjnego IETF.

Na troje babka wróżyła

Podstawowym problemem ist-niejących sieci Content Deli- very Networks (o takim rozwiązaniu pisaliśmy w CW 34/2000), zarządzanych przez firmy Akamai i Inktomi, jest brak kompatybilności. Niezgodne są również urządzenia buforu- jące dostarczane przez takie firmy, jak CacheFlow, Cisco czy Novell.

CacheFlow i Cisco reprezentują konkurujące konsorcja Adaptive Content Exchange i Content Alliance, rozwijające niezależnie protokoły i rozwiązania, które mają zoptymalizować zarówno serwowanie statycznych stron WWW, jak i transmisji multimedialnych. Dzięki każdemu z tych rozwiązań możliwe będzie tworzenie według istniejącej struktury Internetu sieci CDN łączą- cych operatorów internetowych i lokalne centra dystrybucji informacji.

Trzecim konsorcjum jest Content Bridge kierowane przez firmę Inktomi. W rzeczywistości nie przyczynia się ono znacząco do rozwoju i standaryzacji rozwiązań buforujących. Postrzegane jest przede wszystkim jako przeciwwaga dla konsorcjum ACE, w którym uczestniczy największy konkurent Inktomi - firma Akamai, zarządzająca ogólnoświatową siecią CDN.

Zbliżone propozycje

Konsorcjum Content Alliance, chociaż powstało najpóźniej (rozpoczęło działalność dopiero we wrześniu br.), jest bardzo aktywne w forsowaniu własnych protokołów buforujących. Inżynierowie należącej do Content Alliance firmy Entera opracowali cztery z pięciu kluczowych dokumentów RFC, które stanowią propozycję standardów zgłoszonych komitetowi normalizacyjnemu IETF. Dokumenty te (RFC 2720-2723) zawierają opis, w jaki sposób mógłby być realizowany billing w sieciach CDN, jak można byłoby zarządzać tymi sieciami, w jaki sposób można by opisywać zasady przesyłania zapytań do serwerów uczestniczących w sieciach CDN itd.

CacheFlow, choć należy do innego konsorcjum, nie zamierza zaprzepaścić wysiłku pracowników firmy Entera włożonego w opracowanie standardu. Podczas grudniowego spotkania IETF CacheFlow złoży oficjalnie własne propozycje protokołów i rozwiązań podlegających grupie roboczej Realtime Traffic Flow Measurement Working Group. Wszystko wskazuje na to, że nie będą one w znaczący sposób się różnić od propozycji Cisco, opracowanych jeszcze wspólnie z Enterą.

Nie wiadomo natomiast, jakie rozwiązania w zakresie standaryzacji sieci dystrybucji informacji zamierza przedłożyć podczas grudniowego spotkania IETF firma Inktomi, reprezentująca konsorcjum Content Bridge.


TOP 200