Budżet na plus

Comshare BudgetPLUS wspomaga planowanie, tworzenie i kontrolowanie budżetu firmy.

Comshare BudgetPLUS wspomaga planowanie, tworzenie i kontrolowanie budżetu firmy.

Tworzenie budżetu ma na celu przekształcenie planów strategicznych przedsiębiorstwa w plany operacyjne. W rzeczywistości jednak tworzenie budżetu to czarna dziura, w której z powodu niewydolnych procedur i nieelastycznych systemów informatycznych znika czas pracy wielu osób, a wyniki bywają oderwane od rzeczywistości.

Firma Comshare, która jest producentem systemów do obsługi hurtowni danych oraz narzędzi analitycznych OLAP, proponuje pakiet do budżetowania BudgetPLUS, dołączony do innych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Jednocześnie pozwala on na posługiwanie się popularnymi narzędziami i interfejsami. Część kliencka programu posługuje się arkuszami Excel lub Lotus 123 albo przeglądarką WWW.

Firma proponuje jednolitą architekturę informatyczną Comshare Application Architecture (CAA), pozwalającą na posługiwanie się różnymi narzędziami analitycznymi, planistycznymi i raportującymi, korzystającymi z danych zintegrowanych w jednym źródle ze wszystkich systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Po stworzeniu modelu biznesowego tworzy się hurtownię danych zasilaną z aplikacji operacyjnych, systemów ERP i używa jej do wspomagania procesów podejmowania decyzji, informowania kierownictwa, planowania i budżetowania. Jako serwer bazy danych firma proponuje wielowymiarową bazę danych Essbase (Arbor, obecnie Hyperion), choć CAA pozwala na posługiwanie się dowolną bazą relacyjną lub wielowymiarową.

Pakiet do budżetowania może być oparty na tej hurtowni, chociaż firma oferuje znacznie tańsze rozwiązania "z pudełka", korzystające z baz relacyjnych Oracle'a lub Microsoft SQL Ser-ver. Służyć one będą jednak tylko do budżetowania, bez systemu analitycznego.

Posługiwanie się bazą danych do zapisywania wszystkich danych pozwala na jednoczesną pracę wielu osób z systemem budżetowania, wprowadzanie danych na różnych poziomach szczegółowości, drążenie w dół i agregowanie danych. Dołączenie danych z systemów operacyjnych umożliwia stałą kontrolę wykonania budżetu, wykrywanie tendencji oraz wskazywanie oddziałów nie spełniających określonych warunków. Kolorowe kodowanie wykresów i wyników tabelarycznych pozwala na szybkie zorientowanie się w punktach krytycznych.

Koszt systemu budżetowania dla 10 jednoczesnych użytkowników wynosi 80 tys. USD (łącznie z bazą danych Oracle'a lub SQL Server) bądź 158 tys. USD z bazą Essbase.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200